Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold har ledig stilling som seksjonsleder for LIS-gruppen (LIS
2/3). 

Er du en positiv og dynamisk person med et bevisst forhold til ledelse? Tenker du at tydelig retning og god kommunikasjon er vesentlig for å lykkes? Er du
opptatt av å rekruttere, utvikle og beholde dyktige LIS? Da er dette muligheten
til å bli en del av vårt team

Kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold har en av landes største fødeavdelinger med cirka 2900 fødsler årlig. Vi tilbyr differensiert fødselsomsorg. Fødeseksjonen har 9 fødestuer og 30 barselrom. I tillegg er det en observasjonspost for gravide med 9 senger. Vi har også en gynekologisk seksjon med 10 senger.

Det er stor operasjonsaktivitet inkl. dagkirurgi. Vi har virksomhet både på, Kalnes og i Moss. Vi har stor poliklinisk aktivitet med ca. 26 500 konsultasjoner årlig og  består av barselpoliklinikk, urodynamisk poliklinikk, gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og akutt føde/gynekologisk poliklinikk.

Avdelingen har 16 leger i spesialisering og 21 spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Vi ønsker oss dedikerte søkere og kan tilby et godt faglig miljø, dyktige medarbeidere, bredt og variert pasientgrunnlag.

Du vil bli gitt mulighet til klinisk arbeid etter nærmere avtale.

Stillingen er ledig fra dags dato.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og lederansvar for LIS 2/3
 • Ansvar for arbeidsplaner for LIS 2/3 i henhold til avdelingens mål og rammer
 • Ansvar for egen drift, sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • Ansvar for å sikre utdanning etter gjeldende krav og læringsmål for spesialistutdanningen, herunder lage relevante kompetanseplaner
 • Bidrar til at sykehusets felles mål nås og strategier gjennomføres gjennom å levere resultater i tråd med avtale med egen leder
 • Rapporterer til avdelingssjef og inngår i avdelingens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Ønskelig med ledererfaring og forståelse for lederrollen
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø 
 • Positiv  innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • En interessant og trivelig arbeidsplass med høyt faglig nivå
 • Rom for faglig og personlig utvikling
 • Deltakelse i sykehusets lederprogram - PULS mm
 • Sykehuset prioriterer forskning og klinikken har egen forskningsgruppe
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Nina I. Håland Sørlie
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 928 40 968
Arbeidssted
Kvinneklinikken
Kalnesveien 300
1714 Grålum