Kort om arbeidsgiver
FACT-UNG tilbudet er et prosjektsamarbeid mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus/Nic Waals Institutt og bydel Gamle Oslo. FACT-UNG, eller Flexible Assertive Community Treatment-teamet skal gi behandling og praktisk oppfølging i samarbeid med bydel og erfaringskonsulent på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Stillingen som overlege vil være estimert som 50 % og den øvrige 50% vil bli tilknyttet poliklinikken ved Nic Waals Institutt.

Målgruppen i Fact-Ung er barn/ungdom fra 12-18 (23) år, med alvorlige og/eller sammensatte hjelpebehov som ikke greier å nytte seg av eller har nytte av hjelpeapparatet slik det er i dag. Mange har lav funksjonsfungering, ofte kombinert med manglende diagnose og rusutfordringer.

Nic Waals Institutt er Lovisenberg Diakonale Sykehus’ barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk med områdeansvar for barn og unge i fire bydeler: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Tilhørighet og kjennskap til Nic Waals Institutt og vår behandlingslinje er en viktig, men ikke nødvendig kompetanse for stillingen.
Nic Waals Institutt er en stor poliklinikk så utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander vil være svært variert. Vi er opptatt av fagutvikling og arbeider stadig med å forbedre våre utredningsrutiner, pasientforløp og behandlingsmetoder. Nic Waals Institutt har lange tradisjoner når det gjelder forskning og undervisning, og er opptatt av å legge til rette for dette. Vi har en dyktig og engasjert legegruppe som består av fem overleger og fire leger i spesialisering. Avdelingsoverlege i klinikksjefens stab og ledergruppe samarbeider inn mot alle seksjoner i klinikken og har et særskilt samarbeid inn mot ambulant seksjon.

Overlege - 3-årig prosjekt er rammen bydel Gamle Oslo og Lovisenberg Diakonale Sykehus/Nic Waals Institutt har fått støtte til i første omgang. Ved interne søknader fra faste ansatte, vil vi legge til rette for permisjon fra fast stilling. Ved eksterne søknader er vår og myndighetenes ambisjon at prosjektet skal bli vellykket og bringes inn i vanlig drift etter prosjektperioden.

Arbeidsoppgavene omfatter:
 • Bygge opp og utvikle FACT-UNG-team i 3-årig prosjekt med sikte på å få en god, bærekraftig, relevant og viktig hjelp til en pasientgruppe som i dag ikke har et godt nok tilbud slik at vi vil anbefale å innlemme prosjektet i vanlig drift.
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Søkere som er godkjent som spesialist i voksenpsykiatri er også velkomne til å søke
 • Erfaring med ambulant arbeid, eventuelt med FACT-arbeid innen voksenfeltet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Søkere til stillingen bør ha erfaring fra klinisk arbeid PHBU, men søkere med annen relevant/sammensatt erfaring kan også søke
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.

Vi tilbyr:
 • En klinikk med lange tradisjoner og pionerånd, godt, inspirerende og spennende arbeidsmiljø med stort fokus på faglig utvikling
 • En klinikk og et sykehus som etterlever verdiene av nestekjærlighet og kvalitet i alle deler av virksomheten
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Muligheter for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
Det bes oppgitt 2 referansepersoner.

Etter lov av 1. april 2007, skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Stine Meltzer
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 22 02 88 00
Navn: Suzanne Børretzen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22 02 88 00
Navn: Hans Ole Korsgaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22 02 88 00
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO