Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
En faglig spennende legestilling, i en kommune i rivende utvikling og med tilknytning til et veletablert fagmiljø!
Vi har ledig 100% stilling, primært som tilsynslege ved Korttidsavdelingen på Vestvågøy sykehjem og kommunal akutt døgnenhet (KAD).
Ansettelse forutsetter deltakelse i interkommunal legevakt i 16-delt vaktordning.

Arbeids- og ansvarsområde
- Undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
- Samtaler med pasienter og pårørende
- Tverrfaglig samarbeid
- Legemiddelgjennomgang
- Samarbeid med sykehus og andre helseinstitusjoner
- Internundervisning og veiledning
Medisinskfaglig ansvarlig lege på dagtid ved korttidsavdeling og kommunal akutt døgnplass (KAD) ved Lofoten interkommunale legevakt. KAD er interkommunal og underlagt legevakten, plassene er et alternativ til sykehusinnleggelse, der pasientene kan ivaretas uten innleggelse og er vurdert til å ha et tidsbegrenset behov. Avdelingen har 3 sengeplasser.
Korttidsavdelingen tar hånd om pasienter utskrevet fra sykehus, eller fra kommunehelsetjenesten, ofte med avansert behandlingsbehov som ikke kan ivaretas i pasientens eget hjem. Avdelingen har 15 sengeplasser, hvorav 2 er avlastningsplasser.
Det er en faglig utfordrende og utviklende jobb i skjæringspunktet allmennmedisin, spesialisthelsetjeneste og kommunale omsorgstjenester. Her vil man jobbe med pasienter med varierende behov, ofte komplekse problemstillinger. Både på KAD og korttidsavdelingen vil du samarbeide tett med faglig dyktige sykepleiere. På Korttidsavdelingen er det et også et godt etablert tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, hverdagsrehabliterings-team og palliativt team.
Avdelingene ligger i umiddelbar nærhet til hverandre og i tilknytning til Nordlandssykehuset, Lofoten.

Vestvågøy kommune som arbeidsplass
Her i vestvågøy er vi stolte av å være vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT), ha egen fagutviklingsavdeling og et etablert forskningsmiljø.
Sykehjemslegene vil, i tillegg til kontakt mellom seg, også være knyttet opp mot våre to legesenter, Lofotleger og Leknes legesenter, her vil du delta på ukentlige møter med faglig fokus.

Kvalifikasjonskrav
- Norsk autorisasjon som lege
- Fullført LIS1-tjeneste
- Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
- God kjennskap til helselovgivningen
Vi søker primært erfaren allmennlege, sykehuslege eller spesialist innenfor geriatri eller allmennmedisin som evner å utvikle en god tjeneste videre. Jobben egner seg også for faglig dyktig og motivert yngre lege. Det vil i så fall etableres en veilederkontakt.

Personlige egenskaper
- Gode samarbeidsevner
- Engasjert
- Strukturert og kan arbeide i tråd med kommunens overordnede planer
Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby
Gode lønnsvilkår.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
Tilrettelegging for skolering/spesialisering.
Flyttegodtgjørelse.
Bistand til å skaffe jobb til partner.
Bistand til å skaffe barnehageplass.
Fraværsdekning i ferier.
Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
Engasjerte og dyktige medarbeidere.
Våre verdier:
- En åpen og raus kommune
- En kommune med mangfold
- Vi møter hverandre med respekt og tillit

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Søknad sendes
Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.
Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.
Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Vestvågøy kommune
Kontaktperson
Navn: Iver Olav Sunnset
Tittel: Kommunalsjef Helse og omsorg
Telefon: 47958162
E-post: iver.sunnset@vestvagoy.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Korttidsavdelingen på Vestvågøy sykehjem og kommunal akutt døgnenhet (KAD).
Storgata 37
8376 LEKNES