Kort om arbeidsgiver
Ved Nanset legekontor AS, Legegruppen AS og Nordbyen legesenter DA er det på hvert kontor en ledig fastlegehjemmel.
Kontorene er moderne og veldrevne med god pasienttilgang, med 3-4 legehjemler på hvert kontor, samt legesekretærer og sykepleiere.
For de aktuelle fastlegehjemlene er det ca. 810 - 950 "listeinnbyggere".
Tiltredelse 1/1.2022, eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver:
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet og deltagelse i legevakt.
 • Ivaretakelse og oppfølging av egne pasienter og øyeblikkelig hjelp.
 • Bruk av elektronisk kommunikasjon og journalføring.
 • Veiledning av Lis1 og ALis etter avtale.
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege med rekvisisjonsrett
 • Godkjent norsk turnus / Lis1 tjeneste
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Plettfri vandel og fremlagt nyere politiattest
Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper vektlegges:
 • Du har interesse for allmennmedisin
 • Du har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Du er fleksibel og endringsvillig
 • Du har formell og realkompetanse, også utover medisinfaget
Vi tilbyr: 

Larvik kommune driver mye kompetanseutvikling, og søker å ha et høyt kompetansenivå på sine leger. Det tilrettelegges for faglig utvikling og mulighet for tilskudd til utdanningsløp.
En plan for legetjenesten i kommunen er under utvikling og vil bli vedtatt i høst, og målet er å finne fram til gode og bærekraftige løsninger.
Generelt:
 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Etablerte lister
 • Gode og sentrale kontorfasiliteter
 • Tillitsmannsordning for fastlegene
 • En engasjert kommune med fokus på samarbeid og tilrettelegging
Annet

Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret  / hjemmelshaver om betingelser ved avtaleinngåelse, etter at innstilling og tilbud om hjemmel er gitt. 
Arbeidsstyrken i kommunen skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før avtaleinngåelse.
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter, og oppgi eventuelle prioriteter for legekontor.

Kontakter for ytterligere informasjon:
Nanset legekontor:       Jens Christian Fagernæs      920 66 255
Legegruppen:                Mikael Loller                          930 29 180
Nordbyen legesenter: Thomas Rolfsen                     997 92 419
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hannelore Neumann
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47460147
E-post: hannelore.neumann@larvik.kommune.no
Navn: Jens Christian Fagernæs
Tittel: Allmennlege/kontaktperson Nanset legekontor
Telefon: 920 66 255
E-post: nanset.legekontor@nanset.nhn.no
Navn: Mikael Loller
Tittel: Allmennlege/kontaktperson Legegruppen
Telefon: 930 29 180
Navn: Thomas Rolfsen
Tittel: Allmennlege/daglig leder Nordbyen legesent
Telefon: 997 92 419
E-post: www.helsenordbyen.no
Arbeidssted
Larvik
Feyersgate 7
3256 LARVIK