Kort om arbeidsgiver
Hovedoppgaver:
 • Medisinsk- og samfunnsfaglig rådgivning til kommunens ledelse.
 • Strategisk fag- og kvalitetsutviklingsarbeid innen kommunens helse-, omsorgs- og sosiale tjenester
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid og i kommunens plan- og samfunnsutvikling
 • Oppfølging av spesielle tverrsektorielle saker
 • I krisesituasjoner må det påregnes å delta i kommunens beredskapsarbeid, med en viss tilgjengelighet ut over ordinær arbeidstid
 • I nåværende situasjon er vaktarbeid knyttet til Covid-19 en viktig del av arbeidet, denne vaktbelastningen vil dele med nyopprettet stilling som assisterende kommuneoverlege
 • Overordnet faglig ansvarlig for kap. 4a og kap. 9, lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Saksbehandling
 • Delta på kommunens pasientsikkerhetsvisitter
 • Faglig ansvarlig for miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap
 Oppgaver kan endres i samråd med kommuneoverlegen

Kvalifikasjonskrav:
 • Norsk Autorisasjon som lege,
 • Erfaring fra samfunnsmedisin vil bli vektlagt
 • Kjennskap til kommunal virksomhet, og erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel
 • Generell kunnskap om offentlig forvaltning
 • Kjennskap til og interesse for aktuelt lov- og forskriftsverk
 • God evne til å tilegne seg mye informasjon. Det forventes at man holder seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende råd og føringer fra veiledere og fra lokale og sentrale myndigheter.
 Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og rolleforståelse.
 • God evne til å formidle råd til befolkningen, helsepersonell og øvrig ansatte i kommunen.
 • Skriftlig og muntlig fremstillingsevne vektlegges.
 • Lyst og evne til strukturert samarbeid og veiledning
 • Lyst og evne til fleksibilitet ved å bistå i kommunoverlegens oppgaver 
Vi tilbyr:
 • Spennende arbeidsoppgaver innenfor kommunehelsetjenesten.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for vedlikehold av spesialitet
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
Annet:
Vi stiller krav om gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4. Denne må fremlegges før tiltredelse
 
Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Martine Gran
Navn: Mette Vikan Andersen
Arbeidssted
Halfdan Wilhelmsens alle 1c
3110 TØNSBERG