Kort om arbeidsgiver

Vi søker nå spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering til vår nyoppstartede poliklinikk HelseIArbeid (HiA) nakke/rygg
 

Nevrologisk avdeling i samarbeid med Kliniske fellesfunksjoner oppretter tverrfaglig tilbud til pasienter som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet grunnet hodepine/migrene eller nakke- og ryggsmerter. 
HiA legger til rette for god samhandling mellom pasient, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tilbudet HiA drives i dag som et prosjekt og går over i ordinær drift fra januar 2022.
Målet til HiA er at den enkelte pasient skal få riktig diagnose, tilpasset hjelp, bedre livskvalitet og klare å stå i jobb til tross for helseplager. 

Teamet i HiA består av: 
Nevrolog med spesialkompetanse innen hodepinesykdommer, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, sykepleier, fysioterapeut, psykolog, NAV-rådgiver og helsesekretær HiA er en satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak. I tillegg til individtilbudet er bedriftstiltak også under utvikling.

HiA tilbyr pasienter: 

 • Tverrfaglig utredning og kartlegging
 • Informasjon om diagnose
 • Oppstart av tilgjengelig behandling
 • Råd/veiledning
 • Medisinsk oppfølgning
 • Hjelp til smertemestring
 • Individuell arbeidsrettet oppfølging av veileder fra NAV-rådgiver

HiA- tilbudet evalueres gjennom datainnsamling og monitorering. Forskning og utvikling er sentralt. 

Vil du vite mer om HiA, les mer her på Helsedirektoratets sider

HiA er en del av nevrologisk avdeling. Nevrologisk avdeling ved Ahus har landets største opptaksområde innenfor fagfeltet nevrologi og består også av seksjon for generell nevrologi,  rehabiliteringsseksjon, nevrofysiologisk laboratorium, seksjon for nevroimmunologi, nevrologisk poliklinikk og seksjon for forskning og utvikling. 
Vi gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet.
Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling. Arbeid med mål, verdier, etikk og kvalitet i organisasjonen bidra til godt arbeidsmiljø og god pasientivaretakelse.   

Alle søkere må søke elektronisk.    

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk legearbeid med mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag/arbeidsplass
 • Vurdering og utredning som ledd i tverrfaglig kartlegging av pasient
 • Undervisning til pasienter som ledd i gruppebehandling, samt undervisning til bedrifter
 • Delta i forsknings- og utviklingsarbeid
 • Bidra til videre utarbeidelse av poliklinikkens rutiner og prosedyrer
 • Bidra til et forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norskkunnskaper skriftlig og muntlig på høyere nivå C1 (Bergenstesten)
 • Spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Gjerne relevant forskningserfaring

Personlige egenskaper

 • Du må like å jobbe i tverrfaglig team som metode for fremme kvaliteten i tjenestetilbudet
 • Du har faglig interesse og engasjement
 • Du har evne til å motivere og få med deg medarbeidere i team og utviklingsarbeid
 • Du er strukturert, fleksibel, løsningsorientert og bidrar til godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og godt tverrfaglig miljø
 • Tilrettelegging for personlig og faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø både innad i seksjonen og i sykehuset generelt
 • Hjelp med bolig eller barnehageplass
 • Mange tilbud innen idrett og kultur


Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Linn-Marie Wølneberg
Tittel: Forskningssykepleier
Telefon: 45246314
E-post: lnol@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akershus Universitetssykehus HF, Medisinsk Divisjon
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen