Kort om arbeidsgiver
Hjemmelen er en ALIS-hjemmel skreddersydd for spesialisering i allmennmedisin med tilknyttede nyetablerte spesialgoder unike for Tønsberg kommune, slik som kommunal finansiering av utdanningsaktiviteter inklusive kompensasjon for tapt inntekt mens man er på kurs (praksiskompensasjon). Spesialister i allmennmedisin kan selvsagt også søke.

Hjemmelen er lokalisert ved Tønsberg Medisinske Senter, sentralt i Tønsberg og har gode parkeringsmuligheter. Senteret er et av Vestfold og Telemarks største medisinske senter med 2 legekontor, kognitiv terapeut, psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter, gynekolog, osteopat, fysiolog med testlab og idretts medisinsk klinikk. Det er et godt internt samarbeid på tvers av faggrupper.

Legekontoret er veldrevet med godt og trivelig arbeidsmiljø. Det består av to etablerte fastlegehjemler i tillegg til denne nye 0-hjemmelen. Det er 3 helsesekretærer med lang fartstid, i 1,85 samlet årsverk.
 
Lokalene er romslige og nyoppusset og består av resepsjon, laboratorium med journalintegrert EKG, Spirometri og 24t BT måling og kirurgi/gynrom som er godt utstyrt.  Journalsystemet er Infodoc plenario og det er fullt integrert system med NHN og elektronisk kommunikasjon via Helsenorge.no. Praksisen deler venterom med andre aktører på senteret.  Lokaler, utstyr, hjelpepersonell og datasystem deles mellom legene.

Stilllingen innbefatter deltagelse ved Tønsbergregionen legevakt som har relativt lav vaktbelastning
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Christian Smedsrud
Telefon: +47 906 86 884
Navn: Ole Henrik Krat Bjørkholt
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: +47 90870725
Arbeidssted
Tønsberg medisinske senter
Kilengaten 18
3117 TØNSBERG