Kort om arbeidsgiver
Hjemmelen er en ALIS-hjemmel skreddersydd for spesialisering i allmennmedisin med tilknyttede nyetablerte spesialgoder unike for Tønsberg kommune, slik som kommunal finansiering av utdanningsaktiviteter inklusive kompensasjon for tapt inntekt mens man er på kurs (praksiskompensasjon). Spesialister i allmennmedisin kan selvsagt også søke.

Hjemmelen er lokalisert ved Tønsberg Medisinske Senter, sentralt i Tønsberg og har gode parkeringsmuligheter. Senteret er et av Vestfold og Telemarks største medisinske senter med 2 legekontor, kognitiv terapeut, psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter, gynekolog, osteopat, fysiolog med testlab og idretts medisinsk klinikk. Det er et godt internt samarbeid på tvers av faggrupper.

Legekontoret er veldrevet med godt og trivelig arbeidsmiljø. Det består av selvstendig  2 legepraksis i tillegg til nylig tildelt  0-hjemmel og det er ansatt 3 helsesekretærer med lang fartstid. 

Lokalene er romslige og nyoppusset og består av resepsjon, laboratorium med journalintegrert EKG, Spirometri og 24t BT måling og kirurgi/gynrom som er godt utstyrt.  Journalsystemet er Infodoc plenario og det er fullt integrert system med NHN og elektronisk kommunikasjon via Helsenorge.no. Praksisen deler venterom med andre aktører på senteret.  

Listestørrelsen er på  1250 pasienter og lokaler, utstyr, hjelpepersonell og datasystem deles mellom legene.
Hjemmelshaver har vært tilknyttet Idretts Medisinsk klinikk som ansvarlig lege og hatt et nært samarbeid med ulike aktører på senteret, inkl fysiolog mtp ergospirometri og avansert fysiologisk testing. 
Stilllingen innbefatter deltagelse ved Tønsbergregionen legevakt som har relativt lav vaktbelastning.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Morten Oseberg
Tittel: Lege
Telefon: +47 40214806
Navn: Ole Henrik Krat Bjørkholt
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: +47 90870725
Arbeidssted
Tønsberg medisinske senter
Kilengaten 18
3117 TØNSBERG