Kort om arbeidsgiver

Seksjon for alderspsykiatri en seksjon i psykiatrisk sykehusavdeling og består av 15 døgnplasser og en poliklinikk. En av våre erfarne overleger går av med pensjon og vi søker derfor etter ny overlege. 

Stillingen vil primært være tilknyttet poliklinikken. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid innad i poliklinikken og med vårt døgntilbud.

Tiltredelse etter avtale.

Oppgaver for seksjonen
Seksjon for alderspsykiatri skal gi tilbud til pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte lidelser hos eldre.  Seksjonen har også hukommelsesklinikkfunksjon. I tillegg til klinisk arbeid har seksjonen mye undervisning og veiledningsoppdrag. 

 Bemanning 
Seksjon for alderspsykiatri har 7 spesialister. 2 overleger, psykologspesialist og LIS i sengeenhet og overlege og 3 psykologspesialister i poliklinikk. I tillegg er det sykepleiere og hjelpepleiere, flere med spesialutdanning og spesialergoterapeut. En av overlegene har doktorgrad. 

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen vil ha ansvar for utredning og behandling av alderspsykiatriske lidelser. En stor andel av pasientene vil ha behov for omfattende kognitiv utredning hvor problemstillingen inkluderer differensialdiagnostikk opp mot psykiske og nevrologiske tilstander.
 • Overlegen vil samarbeide tett med overlegene i vårt døgntilbud og dekke opp for hverandre ved behov.
 • Innad i det tverrfaglige samarbeidet i poliklinikken vil overlegen lede ukentlig klinisk møte.
 • Overlegen vil ha overordnet ansvar for relevante somatiske problemstillinger for de polikliniske pasientene. 
 • Overlegen vil ha mye samarbeid med fastleger, øvrige kommunehelsetjeneste og somatiske avdelinger. 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon og være spesialist i psykiatri
 •  Du må beherske norsk  muntlig og skriftlig
 •  Du bør ha førerkort

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter 
 • Personlig egnethet vektlegges i tillegg til formell kompetanse 

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Tett samarbeid med kompetente og engasjerte kolleger
 • Mulighet for praksisnær forskning via vårt alderspsykiatriske fag-og forskningsnettverk, felles med alderspsykiatrien i Vestfold
 • Fagutvikling og veiledning
 • Gode pensjons-låne og forsikringsvilkår, se KLP 

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Kirsten Eikeland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90659256
Navn: Marianne Holm
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 35003377
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Alderspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen