Kort om arbeidsgiver

DPS Østre Agder bygger et team for spesifikk angst-behandling. Arbeidet er allerede påbegynt og det er behov for en faglig og administrativ teamleder. Teamet skal behandle pasienter over 18 år med angstlidelser. Opptaksområdet er 15 av 25 kommuner i østre del av Agder. Avdelingen har allerede flere medarbeidere med fordypning i kognitiv terapi og Meta kognitiv terapi, og flere er under utdanning og veiledning. Høsten 2020 startet opplæring i firedagers behandling for panikk/agorafobi og 4 terapeuter med MCT-utdanning har drevet grupper for GAD/helseangst. Avdelingens mangeårige sosialfobi grupper skal også videreutvikles i denne sammenheng. Avdelingen har i regi av NAV tilknyttet IPS-medarbeidere, og arbeidet med å tilrettelegge for gjeninntredelse i arbeidslivet vil ha prioritet der det er et behov hos våre pasienter. For tiden består teamet av flere psykologer og psykiatere i varierende stillingsbrøker avsatt til angstbehandling. 

Vi søker en psykologspesialist/psykolog/overlege som vil være fagansvarlig for teamet og ønsker å jobbe systematisk med å organisere og videreutvikle et robust angst-team. Arbeidet vil innbefatte administrative, faglige og kliniske oppgaver knyttet til utredning og behandling av pasienter. Psykologspesialisten/psykologen vi søker må ha interesse for, og helst kompetanse innen spesifikk angstbehandling. Søker må ha evnen til å engasjere og til å organisere tilbudet på tvers av teamene i enhet for poliklinikk og gruppebehandling. Dette vil kreve god samhandling med enhetsledere og teamledere. Teamleder lokaliseres til enhet for poliklinikk- og gruppebehandling i Arendal, men gruppeterapi gjennomføres også ved DPS Østre Agders andre polikliniske lokasjoner etter behov. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering av angsttilbudet i den allmennpsykiatriske poliklinikken 
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med angstlidelser 
 • Gjøre vurderinger av pasienter inn til de ulike angsttilbudene 
 • Behandling gis individuelt og i gruppe
 • Poliklinikken legger vekt på internt tverrfaglig samarbeid
 • Spesialister og erfarne psykologer gir veiledning til psykologer under utdanning
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Gyldig autorisasjon
 • Søker må ha interesse for, og helst kompetanse innen spesifikk angstbehandling
 • Det åpnes også opp for at psykiater kan søke stillingen
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende "Bergenstesten"
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med poliklinikkens behov 

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet er viktige egenskaper
 • God struktur
 • God skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet.
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale 

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Anne Dalen
Tittel: Enhetsleder/overlege
Telefon: 918 85 088
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Østre Agder, Poliklinikk i Arendal/Froland
Rykeneveien 106
4824 Bjorbekk