Kort om arbeidsgiver

OVERLEGESTILLING ved ASKER BUP

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner.  Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner: Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning, Seksjon for behandling og Seksjon for Nevropsykiatri. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.

Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedringsprosjekter, dialogbaserte inntak og innføring av FACT Ung team

Asker BUP ligger i fine lyse lokaler i Kulturhuset i Asker med kort avstand til togstasjonen. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og har ansatte med høy grad av kompetanse og erfaring. Det er god spesialistdekning i poliklinikken

Ved Asker BUP har vi nå ledig overlegestilling.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk spesialistarbeid som utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Tett samarbeid med foreldre og andre nære omsorgspersoner
 • Tett samarbeid med 1. linjen og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning og undervisning av LIS
 • Eventuell deltagelse i avdelingens vaktordning, kan avtales ved tilsettelse

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • LIS med kort tid igjen til spesialitet kan også søke 

Personlige egenskaper

 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Evne og ønske om å jobbe i team 
 • Evne og ønske om å bidra til faglig utvikling 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt   

Vi tilbyr

 • En poliklinikk med hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse og mange engasjerte kollegaer
 • En avdeling med et godt kollegialt legemiljø  med en  stor, engasjert og stabil legegruppe bestående av 34 overleger og 14 LIS leger
 • Muligheter for faglig utvikling og etterutdanning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen på ferieleiligheter, kulturarrangement og trening/aktivitetstilbud
 • Konkurransedyktig betingelser  
 • Oppstart etter avtale

 
For nærmere opplysninger kontaktes:
Seksjonsleder Bjørn Heimdal  Asker BUP Telefon 90539178 
Avdelingsoverlege Cathrine Kjekstad  Telefon 95920802

 

Ved intern rekruttering kan det bli ledige vikariater. 

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25

 

Vi er ikke interessert i henvendelser fra rekrutteringsfirmaer.   

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Gunnar Heimdal
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90539178
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Asker BUP seksjon, Vestre Viken
Kirkeveien 206A
1383 Asker