Arendal er fylkeshovedstad i Aust-Agder med sentral beliggenhet på Sørlandet. Kommunen har 45 000 innbyggere, og samarbeider nært med omliggende kommuner på flere arenaer. Interkommunal legevakt er lokalisert på Sørlandet Sykehus Arendal, og betjener 10 kommuner med tilsammen 90 000 innbyggere (www.legevaktenarendal.no).

Kommunens legetjeneste ivaretas av 43 fastleger og tre LIS1 samt fem heltids sykehjemsoverleger. Det er ledig en praksisoverdragelse ved Moland Legesenter.

Kommunen har stadig behov for legevikarer til fastlegepraksiser og dersom dette er interessant for deg, er du også velkommen til å ta kontakt!

Kommunen tilbyr rekrutteringstilskudd ved praksisoverdragelser og til ALIS leger!
 
Moland Legesenter har tre leger med fastlegeavtale med Arendal kommune. Legesenteret ligger ca 10 km øst for Arendal sentrum, i Saltrød senter med god parkering og bussforbindelse. Nye, moderne lokaler og det er apotek, treningssenter og flere butikker i senteret.

En av de tre avtalehjemlene ved legesenteret blir ledig for overdragelse fra 01 mars 2022. Listen har p.t. 1000 innbyggere. Stillingen kan omgjøres til ALIS i næring.

Ny lege kan bli tilpliktet 7,5 t/u offentlig tjeneste, og er pliktig deltagelse i interkommunal legevakt (www.legevaktenarendal.no).

Kontaktperson dr. Anne Berit Aagedal; 91134740/ 370 34 666 – abaagedal@hotmail.com
Forespørsler kan også rettes til kommuneoverlege Erik L Werner; erik.werner@arendal.kommune.no – T: 917 68 413

Vennligst benytt kommunens elektroniske søknadsportal på www.arendal.kommune.no

Søknadsfrist 3. oktober 2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Arendal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Berit Aagedal
Tittel: Lege
Telefon: 91134740 / 370 34 666
E-post: abaagedal@hotmail.com
Navn: Erik L Werner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 917 68 413
E-post: erik.werner@arendal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kystveien 690
4815 SALTRØD
Søk på stillingen