Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig en fast stilling og et års vikariat som LIS 3 ortopedi. Startdato etter avtale med leder.

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir ett rikt og variert kulturliv.

Ortopedi er organisert i en egen avdeling. I tillegg har vi kirurgiske leger som er organisert med tre seksjoner - generell kirurgi,  gynekologi/føde og anestesi med separate døgnkontinuerlige vaktsjikt på spesialistnivå. For hver spesialitet er det utnevnt seksjonsoverlege. 

Vi har akuttmedisinsk beredskap for akutte, livstruende tilstander hos innlagte pasienter og for pasienter som ankommer akuttmottaket.

Når det gjelder vakt for kirurgiske LIS 2 og 3 så består denne av to vaktlag, ortopedi og generell kirurgi/gynekologi, med bakvakter innenfor alle tre seksjonene. Kirurgiske LIS 2 og 3 har hjemmevakt kveld og natt. Pr i dag har LIS ortopedi 5-delt vakt. 

Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og St. Olav. Vi henviser pasienter videre dit utfra vurdering av problemstilling.

Ortopedisk avdeling tilbyr behandling innen spesialiteten ortopedi. I tillegg tilbys behandling innenfor gynekologi, gastrokirurgi og annen generell kirurgi. Ortopedisk avdeling er godkjent som gruppe II utdanningsavdeling med 4,5 år godkjent utdanningstid i ortopedi.

De vanligste operasjoner hos oss:

 • Artroskopi - kne, ankel og skulder
 • Protese - kne og hofte
 • Hånd, albue og fot kirurgi
 • Ryggkirurgi - prolaps (mikrokirurgi) og spinalstenose
 • Bruddbehandling

Arbeidsoppgaver

 • Operasjoner
 • Polikliniske konsultasjoner
 • Visitt og postarbeid
 • Delta på demonstrasjoner
 • Veiledning av LIS 1 og studenter
 • Bidra i intern undervisning

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Det er et ønske at du har erfaring fra ortopedi, men er ikke et krav
 • Du må beherske norsk eller annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt med personale og pasienter
 • Du er ansvarsbevisst
 • Du har respekt for den enkelte pasient

Vi tilbyr

 • Dedikerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • En fritid i naturskjønne omgivelser

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Johannes Michael Strehle
Tittel: Overlege
Telefon: 91529878
E-post: Johannes.michael.strehle@helgelandssykehuset.no
Navn: Morten Steen
Tittel: Avdelingsoverlege ortopedisk avdeling
Telefon: +47 98816281
E-post: Morten.Lysholm.Steen@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8607 Mo i Rana
Søk på stillingen