Kort om arbeidsgiver
I institusjonstjenesten i Levanger kommune har vi nå behov for å rekruttere en lege i 100% stilling til vårt legeteam. Institusjonstjenesten består foreløpig av Staup Helsehus og Ytterøy helsetun. Det planlegges å omhjemle omsorgsboliger ved Breidablikktunet omsorgssenter til institusjonsplasser, og det vil også bli behov for tilsynslege her. 

Staup helsehus er en moderne institusjon som ble ferdigstilt i 2016. Vi tilbyr tjenester innenfor palliasjon, rehabilitering, avlastning, utredning og behandling. Vi har 44 døgnplasser/korttidsplasser fordelt på fire avdelinger: Palliasjon, rehabilitering, korttid og skjermet avdeling for personer med langtkommen kognitiv svikt. Kommunen har også sine tre akutte døgnplasser (KAD) her på Staup Helsehus.

Ytterøy helsetun ligger på Ytterøy og har 11 langtidsplasser. Et koselig og lite sykehjem med eldre innredning og god atmosfære.

Breidablikktunet omsorgssenter har plass for 53 beboere i omsorgsboliger. Det er per dags dato ikke avgjort om alle skal omhjemles til institusjonsplasser.

Ved institusjonstjenesten arbeider i tillegg en overlege i 100% stilling, to allmennleger i spesialisering i 20% stilling hver. En fastlege bidrar også inn i legeteamet. I tillegg deltar kommunens to LIS1 i arbeidet ved institusjonstjenesten. Det søkes primært etter lege i 100% stilling. Det kan også være muligheter for å dele opp stillingen og kombinere med eksempelvis fastlegejobb. Redusert stilling er også mulig, dersom det er ønskelig.

På Staup helsehus tilbys det også tjenester innenfor fysio og ergoterapi, merkantil helse, frisklivssentralen, hverdagsrehabiliteringsteam og ergo – og fysioterapiavdeling hjemmetjenesten. 

Sykehjemslegens arbeidshverdag består av visitt med pasienter, mottak av nye pasienter, utskriving av pasienter, pårørendesamtaler, deltakelse på tverrfaglige møter og være delaktig i internundervisning.
Arbeidstiden er ordinært dagtid.
Levanger kommune samarbeider om ivaretakelse av KAD-pasienter (kommunale akutt døgnplasser) med Verdal og Frosta kommune. Vaktbelastning på helg rullerer på disse tre kommunene. Per nå hver femte helg. Deltakelse i KAD-samarbeidet kan være mulig.
Staup helsehus har tverrfaglige personalgrupper hvor ulike yrkesgrupper samarbeider for å kunne tilby våre pasienter kunnskapsbaserte, gode tjenester. På helsehuset samarbeider lege med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter, assistenter, avdelingsledere, enhetsleder, fagutviklere og service- og informasjonsmedarbeidere. Dette innebærer at du vil få muligheten til å være en del av ett større team, samtidig som du også må kunne arbeide selvstendig.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Vi søker hovedsakelig etter lege som er spesialist innenfor geriatri eller allmennmedisin.
 • Det vil også være aktuelt å ansette en lege som er ferdig med LIS 1 tjeneste og som ønsker å gå inn i ett spesialiseringsforløp. 
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godkjent politiattest
Personlige egenskaper
 • Vi ser etter en lege som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid i team vil bli tillagt stor vekt.
 
Vi tilbyr
 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter.  
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium med engasjerte kollegaer.
 • En arbeidsplass som legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid.
 • Veiledning av sykeheimoverlege, om du ikke allerede er spesialist.
 • Tilrettelegging for fagutvikling og kursaktivitet. 
 • Lønn etter kommunal lønnsstige for kommunalt ansatte leger.                            
Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktperson
Navn: Merete Folmoe Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
E-post: merete.folmoe.ronningen@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Staup helsehus
Staup 2
7603 LEVANGER
Søk på stillingen