Kort om arbeidsgiver

100 % fast stilling som LiS 3 i BUPA fra 15.2.22
100% vikariat som LiS 3 ved Poliklinikk Larvik i ett år fra 01.01.2022

Vi har en stor og solid legegruppe bestående av 16 overleger og 9 leger i spesialisering. Overlegene har ulike kompetanseområder som sine spesialfelt. To av overlegene er godkjente psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri, og en av overlegene har doktorgrad. Avdelingen har egen utdanningsansvarlig overlege som koordinerer intern rotasjon av LIS i avdelingen og til andre samarbeidende avdelinger. Avdelingen er godkjent for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri etter ny spesialistordning.

Arbeidsoppgaver

 • Som LIS får du tildelt læringsmålplan med tanke på å oppnå læringsmålene som kreves til spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Av denne fremgår hvilke læringsaktiviteter som kreves for å nå målene. Oppgaver som LIS i fast stilling er klinisk arbeid i de ulike seksjonene i BUPA, arbeid med barn og ungdom i ulike aldre, med problemstillinger innen hele det barne- og ungdomspsykiatriske spekteret, utredning og behandling med gradvis økende ansvar og oppgaver.
 • Som LIS jobber man selvstendig og i team, og mottar veiledning fra spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 2 timer ukentlig (1 t klinisk veiledning og 1 t psykoterapiveiledning).
 • Vikariatet som lege i spesialisering er i poliklinikk. Arbeidet består av selvstendig arbeid med pasienter i mindre og større team. Det inngår ØH-arbeid på dagtid.
 • Det hører med til LIS-stilling å gi undervisning og kunne få tilleggsoppgaver i avdelingen ut fra kompetanse og ferdigheter. Vi ønsker at alle legene i avdelingen bidrar aktivt i fagutviklings- /forbedringsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 eller tilsvarende (turnustjeneste) iht. Helsedirektoratets regler
 • Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad, spesielt

 • Kontaktevne med barn/ungdom
 • Samarbeidsevner
 • Ferdighetsnivå i faget
 • Evne til å lede faglig arbeid
 • Fleksibilitet
 • Du er løsningsorientert

Vi ønsker deg som er opptatt av forbedrings- og utviklingsarbeid og vil bidra aktivt og positivt i avdelingen.

Vi tilbyr

 • Arbeid i en avdeling i stadig i utvikling, og med mål om å yte de aller beste tjenester til våre pasienter og samarbeidspartnere
 • Tjenesten er tellende til spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri
 • LiS følger internundervisning lokalt og regionalt (3 årlige obligatoriske samlinger à to dager), og får obligatorisk veiledning i henhold til avdelingens utdanningsplan

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV   

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Eileen Christine Lund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41703093
Navn: Trond Velken
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41703007
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Frankendalsveien 97
3274 Larvik
Søk på stillingen