Kort om arbeidsgiver

Avdeling for mikrobiologi har virksomhet ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Avdelingen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk for pasienter innlagt ved Oslo-sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten. I tillegg utføres infeksjonskontroll av blodgivere og transplantasjonsdonorer. Analyserepertoaret er stort, og årlig utføres over en million analyser. Avdelingen har flere nasjonale referansefunksjoner. Avdelingen har et bredt diagnostisk repertoar innen virologisk, infeksjonsserologisk, bakteriologisk, parasittologisk og mykologisk diagnostikk.

Avdelingen er organisert i 8 seksjoner: Medisin; Bakteriologi; Molekylærdiagnostikk, virologi og serologi; Forskning; Utvikling; Kontroll og produksjon; Prøvemottak; Kvalitet, IT og driftsstøtte. Avdelingen har også tilknytning til Universitet i Oslo, Det medisinske fakultet. Miljøet er faglig spennende, lærerikt og periodevis hektisk. Avdeling for mikrobiologi har for tiden 24 legestillinger - 15 overleger og 9 utdanningsstillinger (leger i spesialisering, medisinsk mikrobiologi).  

Det er ledig et 6 måneders vikariat  med snarlig tiltredelse, eventuelt med mulighet for forlengelse for lege i spesialisering (LIS) i medisinsk mikrobiologi. Stillingen er lokalisert på Rikshospitalet. Den som ansettes forutsettes å følge avdelingens opplæringsprogram for spesialistkandidater. Tjeneste ved flere lokalisasjoner innenfor avdelingen kan bli aktuelt.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Lege som tilsettes vil delta i den daglige driften av avdelingen med bl.a. vurdering og avlesning av prøver, vurdering av prøvesvar, veiledning til klinikere, tverrfaglige møter, undervisning og prosedyrearbeid. Deltagelse i gjeldende vaktordning kan bli aktuelt etter nødvendig opplæring.

Kvalifikasjoner

 • Avdelingen søker lege som ønsker å bli spesialist i medisinsk mikrobiologi
 • Erfaring innen medisinsk mikrobiologi forutsettes
 • Forskningserfaring er ønskelig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper

 • Lærevillig
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende overenskomster.  
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk.
 • Høyt faglig nivå inkludert samarbeid med Universitetet i Oslo.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.

  Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Cecilie Torp Andersen
Tittel: Seksjonsleder/Overlege
Telefon: 23071151
E-post: ceanders@ous-hf.no
Arbeidssted
Avdeling for mikrobiologi
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Søk på stillingen