Kort om arbeidsgiver
Saglia legesenter er en veldrevet flerlegepraksis som nå søker ny kollega.

Legesenteret ligger sentralt i Vestby sentrum, med god tilgang til kollektiv transport
 
Arbeidsoppgaver;
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Det kan tilpliktes inntil 7,5t kommunale oppgaver per uke
 • Tilpliktet interkommunal legevakt i Moss kommune etter avtale
Dine kvalifikasjoner;
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/ påbegynt spesialisering i allmennmedisin     
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig     
 • Personlig egnethet vektlegges         
Vi kan tilby;
 • Fastlegepraksis på Saglia legesenter 
 • Nyopprettet hjemmel, med overføring av pasienter fra eksisterende deleliste (delelisten er omgjort til 2 fastlegehjemler).     
Andre opplysninger;
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med praksiseiere og kommunen om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Politiattest skal fremlegges før vedtak om faslegehjemmel fattes
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • TIltredelse etter avtale
Kontaktpersoner: fastlege Anniken Kitsos, tlf. 45831573 eller kommuneoverlege Stian Lunde, tlf. 64980357.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestby kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian Lunde
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 64980357
Navn: Anniken Kitsos
Tittel: Fastlege
Telefon: 45831573
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Nyopprettet fastlegehjemmel
Arbeidssted
Saglia legesenter
Vestheimveien 31
1540 VESTBY
Søk på stillingen