Ved Avdeling for Alderspsykiatri- poliklinikk med hukommelsesklinikk er det ledig stilling for:

Overlege/spesialist i psykiatri.
Avdeling for alderspsykiatri er en spesialisert avdeling, som retter sin virksomhet mot personer med psykiske lidelser som debuterer i eldre år. Avdelingen består av poliklinikk, sengeposter og forskningssenter.
Poliklinikken tilbyr utredning og behandling til pasienter med sammensatte alderspsykiatriske lidelser. Poliklinikken har hukommelsesklinikk som utreder pasienter med spørsmål om kognitiv svikt i tidlig fase og pasienter med uavklarte diagnoser der kognitiv svikt er mulig årsak.

Enheten har et særlig ansvar i utredning og behandling av yngre personer, under 65 år, med demens.  
Søkeren skal også jobbe med utredning ved mistanke om kognitiv svikt. Enheten deltar i kvalitetsregistrene Nor KOG og Kvalap. 
Søkeren må kunne bistå i de kliniske postene i korte perioder ved ferieavvikling og liknende.

Poliklinikken har følgende stillinger: overlege, spesialsykepleiere og spesialergoterapeut.
Enheten har samarbeid med nevropsykolog, geriater, farmasøyt og kunstterapeut.

Arbeidsoppgaver

Utredning, diagnostikk og behandling av alderspsykiatriske lidelser og kognitiv svikt.
Deltagelse i internundervisning og veiledning.
Samarbeide internt og eksternt med andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten og med kommunehelsetjenesten.
Deltakelse i kvalitets- og forskningsprosjekter.
Delta i sykehusets bakvaktordning.

 

Kvalifikasjoner

Spesialist i psykiatri. 
Søkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig 


Personlige egenskaper

Du er interessert i eldres psykiske helse.
Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestre høyt tempo.
Du har evne til å arbeide selvstendig og i team.
Du tar ansvar, motiverer og inspirerer andre.
Du har gode kommunikasjonsevner.
Du er fleksibel og løsningsorientert.


Vi tilbyr

Et godt faglig arbeidsmiljø.
Opplæring og veiledning.
En spennende arbeidsplass i stadig utvikling.
Faste møtearenaer for spesialistene i avdelingen.
Mulighet for faglig utvikling i form av kurs og utdanning.
Vi vil kunne legge til rette for forskning.
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Lønn etter overenskomst.
Meget gode pensjonsordninger i KLP.
Lønn etter overenskomst 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Berit Rypestøl Finsrud
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 45469990
Arbeidssted
SAS ALDERSPSYK.POLIKLINIKK/HUKOMMELSESKLINIKK, Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg 34
2312 Ottestad
Søk på stillingen