Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er en del av Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandling, forskning og undervisning innen psykiatri, rus- og avhengighetsbehandling. Vi holder til flere steder i Vestfold og har en utadrettet og ambulant tjenesteprofil. Driften er fordelt på: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Psykiatrisk sykehusavdeling, DPS Vestfold, Avdeling rus og avhengighet, Autismeavdeling samt klinikkens fellesressurser - ledelse, fellesfunksjoner, fagressurs og forskning. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere.

KPA har som visjon å være et ledende fagmiljø innen psykisk helsevern og tilby tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Norge. Vi skal være kjent for pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere som en tilbyder av virkningsfull og effektiv behandling. Klinikkens verdigrunnlag vektlegger at vi tør gå nye veier, at vi er nysgjerrige og lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg. På flere områder foregår det i klinikken et aktivt utviklingsarbeid. Nevnes kan f. eks. digital teknologi i behandling, kvalitetsregister, firedagersbehandling og andre nye behandlingsformer.

Det søkes nå etter en ny avdelingssjef for DPS Vestfold som ønsker å være med å videreutvikle et fremtidsrettet tjenestetilbud og ledende fagmiljø innen utredning, diagnostikk og behandling. Avdelingen har totalt 290 årsverk og består av to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester. DPS har en tydelig- og fagorientert grunntenkning som har fokus på resultatskapning for våre pasienter og ansatte. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen frem mot visjonen virksom og effektiv behandling og et ledende fagmiljø innen psykisk helsevern for voksne i Norge  
 • Fremme et arbeidsmiljø med et godt pasientsikkerhetsklima i avdeling og klinikk
 • Sammen med Psykiatrisk sykehusavdeling sikre helhetlige behandlingsforløp hvor pasientene opplever en sammenhengende og virkningsfull tjeneste innenfor voksen psykiatri (VOP)-feltet
 • Fremme et nært samarbeid med andre avdelinger i klinikken, sykehuset for øvrig og kommuner 
 • Sikre god og robust spesialistdekning
 • Sikre gode systemer for ledelse og forbedringsarbeid forankret i klinikkens overordnede struktur
 • Bidragsyter inn i klinikkens utvikling i samarbeid med klinikksjef og klinikkens ledergruppe
 • Totalansvar for avdelingens resultatoppnåelse, inkludert økonomi- og budsjettansvar
 • Det tas forbehold om stillingens fremtidige innhold og arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Det søkes etter lege eller psykolog med relevant spesialitet. Søkere med annen høyere utdanning er også velkommen til å søke.
 • Videreutdanning innen ledelse vil være en fordel
 • Ledererfaring er et krav, herunder erfaring fra å ha ledet endrings- og utviklingsprosesser, og gjerne dokumenterte resultater fra tilsvarende stilling
 • God system- og organisasjonsforståelse 
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å utøve god og virkningsfull ledelse forankret i en faglig grunntenkning
 • Evne til oversikt over og formidling av virksomhetens formål, mål og forbedringspotensial
 • Lojalitet og integritet
 • God evne til kommunikasjon, dialog og samarbeid
 • God relasjonskompetanse
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til selvorganisering, struktur og ryddighet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

  Vi tilbyr

  • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
  • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
  • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
  • Du vil i sykehuset møte et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
  • Deltakelse i lederopplæring-/lederutviklingsprogram
  • Avdelingssjef inngår i ledergruppen i Klinikk psykisk helse og avhengighet

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktperson
  Navn: Inger Meland Buene
  Tittel: Klinikksjef
  Telefon: 41703010
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Klinikk psykisk helse og avhengighet, DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
  Ørsnesalleen 14
  3120 Nøtterøy