Kort om arbeidsgiver

Bærum DPS har ledig stilling som overlege/spesialist i psykiatri på Poliklinikk 1 Psykisk helse og rus. Bærum DPS har et opptaksområde på ca 125 000 innbyggere og består av 3 poliklinikker, i tillegg til en døgnenhet lokalisert i nærheten. Poliklinikk 1 består av to FACT- team og et psykoseteam. Denne stillingen er lagt til et av FACT-teamene.

Kjerneoppgavene i vår seksjon består av utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykoselidelser og andre sammensatte og komplekse tilstander med behov for langvarig oppfølging. I tillegg tilbyr vi ulike typer gruppebehandling, blant annet turgruppe, IMR-gruppe, samtalegruppe og vi satser på å starte opp en gruppe for personer med autismespekterlidelser. Vi har også et bredt gruppetilbud på tvers av de ulike poliklinikkene. Vi har fokus på godt pårørendesamarbeid. 

Det er et tett samarbeid med fastleger, kommunale tjenester og Blakstad sykehus. Veiledning til samarbeidspartnere anses som et sentralt arbeidsområde. Poliklinikken har et stort tverrfaglig arbeidsmiljø og har mange møtepunkter for faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk utredning og behandling
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Ambulant virksomhet
 • Oppfølging av pasienter på TUD. Arbeidet er fordelt på alle overleger i Bærum DPS, men hovedansvaret ligger i Poliklinikk 1
 • Veiledning og rådgivning til fastleger, LIS og andre internt og eksternt
 • Sørge for spesialistvurdering og kvalitetssikring av pasientforløp, godkjenne epikriser, bistand ved håndtering av kriser
 • Hjemmevaktordning ettermiddag/kveld/helg (15 delt) 

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (systemtenkning og systemkunnskap)Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet
 • Erfaring fra og interesse for psykosefeltet og sammensatte lidelser er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert, positiv og initiativrik
 • Du ønsker og liker å jobbe med pasientgruppen
 • Du trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Du tar ansvar og kan jobbe selvstendig
 • Du er opptatt av å videreutvikle deg som fagperson og terapeut og du liker å formidle det du kan til andre
 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og andre samarbeidspartnere
 • Du verdsetter andres kompetanse og erfaringer og kan engasjere deg i faglige og etiske refleksjoner

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • God kollegastøtte og et trivelig arbeidsmiljø
 • Et stort fagmiljø og samarbeid på tvers av enheter internt og eksternt
 • Fokus på gode muligheter for faglig utvikling, undervisning og veiledning
 • Variert arbeidshverdag med mulighet til å styre mye av dagen selv 
 • Tillittsbasert ledelse 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Nina Svenning
Tittel: Klinisk spesialist i sykepleie
Telefon: 412 04 267
Navn: Charlotte Maria Espedal
Tittel: Overlege
Telefon: 909 60 206
Navn: Tone Fagerli
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 477 16 455
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bærum DPS Poliklinikk 1 Psykisk helse og rus
Rådmann Halmrasts vei 7
1337 Sandvika
Søk på stillingen