Kort om arbeidsgiver

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen, Avdeling for Thoraksanestesi og intensivmedisin, Smertesenteret, Medisinsk Simulatorsenter og Avdeling for Forskning og Utvikling.

Klinikken yter anestesiservice innen generell kirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, gynekologi/obstetrikk, øyekirurgi, ØNH/kjevekirurgi, barnekirurgi, thoraksanestesi, smertebehandling og intensivmedisin. Klinikken har ca 50 overlegestillinger og 22 LIS- hjemler. 

Ledig fast LIS stilling og LIS-vikariat. Tiltredelse etter avtale

Søkere fra andre helseforetak enn Helse Midt-Norge HF kan også søke. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i avdelingens kliniske drift, og vaktordninger etter avdelingens behov. Klinisk tjeneste omfatter rotasjon til alle fagområder relevant for universitetssykehustjeneste i løpet av cirka 24 måneder.
 • Den som tilsettes vil få en personlig veileder og delta i avdelingens regulære utdanningsprogram, som omfatter opplegg for utdanning både etter ny og gammel ordning for LIS utdanning.

Kvalifikasjoner

 • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter
 • Norsk autorisasjon og attester må foreligge og legges frem på forespørsel.  Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurdering
 • Vennligst oppgi to referanser
 • Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid og veiledning
 • Engasjert og målstyrt
 • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Åsa Susanne Askim
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72575722
E-post: Asa.Susanne.Askim@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim
Søk på stillingen