Kort om arbeidsgiver
Ønsker du et spesialiseringsforløp i psykiatri? Det har vi! Allmennpsykiatrisk poliklinikk har ledig ett-årig 100 prosent stilling for lege i spesialisering.
Tiltredelse 01.11.21 eller etter avtale.
 
Poliklinikken har 13 ansatte, fordelt på overlege, lege i spesialisering, 2 psykologer i spesialisering, 2 psykologspesialister, 3 psykiatriske sykepleiere, gruppeterapeut og 3 merkantilt personale.  Vi tar imot pasienter innen både psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til utredning og behandling. Behandlingstilbudet er
hovedsakelig individuelt, men det tilbys også noe gruppebehandling.
 
Modum Bad har godkjenning for hele spesialistforløpet i psykiatri. Våre lis-leger kan få alle læringsmål oppfylt gjennom tjeneste i vår allmennpsykiatriske poliklinikk, våre døgnavdelinger og ved rotasjon til vårt samarbeidsforetak Vestre Viken. Vi har ukentlig undervisning for leger i spesialisering som foregår i samarbeid med Vestre Viken. Vi legger til rette for fordypningstid og deltakelse på interne og eksterne kurs. Vaktordningen er 7-delt hjemmevakt.
 
Stillingen kan også passe for allmennleger som trenger praksis i forbindelse med sitt spesialiseringsløp.
 
Vi tilbyr:
" Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt
" Introduksjonsprogram for nyansatte
" Lønn etter avtale
" Gode pensjons- og forsikringsordninger
" Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
" Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Kristian Kristiansen
Tittel: Konstituert avdelingsleder
Telefon: 971 02 405
E-post: kristian.kristiansen@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND
Søk på stillingen