Kort om arbeidsgiver
Kommuneoverlege 100 % stilling
En av våre kommuneoverleger har søkt nye utfordringer. Det er derfor ledig stilling som kommuneoverlege i Indre Østfold. 

Kommuneoverlegen er kommunen sin medisinskfaglige rådgiver, og har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver. Oppgavene er fordelt innad i kommuneoverlegekollegiet i Indre Østfold, og er per i dag ivaretatt av 3 leger. Kommuneoverlegene i Indre Østfold har gjennom pandemien hatt en profilert,  sentral og sterk rolle i beredskapsarbeidet, kriseledelsen og samhandlingen med ulike organisasjoner og aktører. 

Vi kan tilby et spennende og hyggelig arbeidsmiljø. Lønn etter avtale, kommunale lønns- og pensjonsvilkår. Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Kommuneoverlegene ivaretar blant annet følgende oppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning i organisasjonen
 • Faglig ansvar for miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap
 • Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern
 • Rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, forebyggende arbeid, plan- og samfunnsutvikling, planlegging av  kommunale helsetjenester
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Oppfølging av LIS1-leger og leger i spesialisering
 • Øvrige oppgaver som etter lov er særskilt tillagt kommuneoverlegen
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Ønske om spesialisering i samfunnsmedisin, alternativt påbegynne spesialisering
 • Relevant erfaring
 • Førerkort klasse B
Vi søker en medarbeider som
 • har relevant erfaring, kompetanse og engasjemen
 • er fleksibel og løsningsfokusert
 • har gode samarbeidsevner
 • ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver
Personlige egenskaper vektlegges.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte: 
Jan Børre Johansen, enhetsleder Legetjenester
E: jan.johansen@io.kommune.no
M: 48290161

Generell informasjon
Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf.: 75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktperson
Navn: Jan Børre Johansen
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no
Arbeidssted
,
1830 ASKIM
Søk på stillingen