Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en ny kollega med faglig engasjement og interesse for vår pasientgruppe.  Våre leger jobber både i sengepost og poliklinikk. Det forventes også at legene tar undervisningsoppdrag. Avdelingsoverlegen har det medisinsk faglige avsvaret ved institusjonen, og skal sammen med direktør og lederteam være med å utvikle tilbudet ved Kløveråsen. Vi legger vekt på faglig kompetanse.
Kløveråsen skal være en sentral aktør innen fagfeltet demens og alderspsykiatri. Dette skjer gjennom utredning og behandling, formidling, utvikling og forskning.
Kløveråsen har et spesielt fokus på yngre personer med demens og deres pårørende, og arrangerer hvert år et mestringskurs for denne pasient gruppen.
Kløveråsen har samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste, aldring og helse og samarbeider også med relevante avdelinger ved Nordlandssykehuset når det gjelder nevrologiske tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk og lab. tjenester.
Stillingsannonsen er tilgjengelig på: www.kloverasen.no
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NKS Kløveråsen
Kontaktpersoner
Navn: Liv Herder
Tittel: Direktør
Telefon: 75551620
E-post: lkh@kloverasen.no
Navn: Bodil Skaar Olsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 75551610
E-post: bol2@kloverasen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Avdelingsoverlege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Kløveråsen
Junkerveien 67
8076 BODØ
Søk på stillingen