Kort om arbeidsgiver

Overlegestillingen er for tiden knyttet til arbeid i de akuttpsykiatriske sengepostene.
Akuttpostene har totalt 32 sengeplasser fordelt på 3 like poster. Psykiatrisk akuttmottak tar imot alle pasienter og vurderer videre behandlingsbehov, post A og C tilbyr videre innleggelse i lukket psykiatrisk døgnpost. Den som tilsettes forventes å selvstendig utrede og behandle pasienter i akuttpsykiatrisk post.
God kjennskap til akuttpsykiatri og til psykisk helsevernloven og annen helselovgivning forutsettes.

Det er utstrakt samhandling innad i postene, innad i klinikken med DPS og Avdeling rus og avhengighet og veiledning ut til samarbeidspartnere. Det er til enhver tid leger i spesialistutdanning ved postene og deltakelse i veiledning og undervisning er en sentral del av oppgavene til en overlege.
Alle overleger deltar i avdelingens bakvakttjeneste (p.t. 12-delt tjenesteplan), pt tilstedevakt til 19 hverdager, fra 9-15 på helg og helligdag. Det er lege i spesialisering med tilstedevakt i akuttpostene. Bakvakten dekker også psykiatrisk langtidspost og psykiatrisk sikkerhetspost samt akuttfunksjon for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
Det tas forbehold om stillingens framtidige innhold og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innen psykiatri. Leger med mindre enn 6 mnd. igjen til fullført spesialitet kan også søke.
 • Erfaring fra og interesse for akuttpsykiatri og sykehuspsykiatri er en forutsetning.
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven er en forutsetning.
 • Erfaring med bruk av DIPS og Metavision er en fordel.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Evne til å prioritere blant oppgaver i travle perioder.
 • Må kunne vise til erfaring der variert og, til tider, stor arbeidsbelastning løses på en konstruktiv og faglig forsvarlig måte.
 • Selvstendig, effektiv og fleksibel.
 • Positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Gode samarbeidsevner der kommunikasjon mellom kolleger og samarbeidsparter bidrar til å fremme samarbeidet, vektlegges.
 • Ønske om å være med å utvikle voksenpsykiatrien i Vestfold.
 • Løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vektlegges. 

  Vi tilbyr

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Terje Wegger
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 90153074
  Navn: Ove Westgård
  Tittel: Avdelingsoverlege
  Telefon: 92239477
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Psykiatrisk sykehusavdeling, Sykehuset i Vestfold HF
  Håkon V gate 17 a
  3116 Tønsberg
  Søk på stillingen