Kort om arbeidsgiver
Sandvika legesenter er et veldrevet legesenter med 5 fastleger og en LIS 1. Legesenteret er lokalisert i nye lokaler, sentralt i Sandvika.
Vi har fire helsesekretærer som fyller 3,6 årsverk og 2 godt utstyrte laboratorier. Fra oktober starter vi med Webmed journalsystem.

Vi har et hyggelig miljø og møtes daglig til felles lunsj.

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Sandvika legesenter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1 455 pasienter
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster   

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Therese Flor / Elisabeth Winje Kvam
Tittel: Spesialkonsulenter
Telefon: 482 59 269
Søknad
Søknad merkes: 4428101659
Arbeidssted
Sandvika legesenter
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA
Søk på stillingen