Kort om arbeidsgiver
Arbeid og Helse i NAV Øst-Viken har ledig en 100% stilling som rådgivende overlege. 
Den som ansettes forventes å dekke behovet for rådgivende legetjenester ved NAV-kontorene som tildeles.  Arbeid og Helse i NAV Øst-Viken har nå til sammen 13 rådgivende overleger, inkludert koordinerende rådgivende overlege, med ulike spesialiteter og erfaringsbakgrunn. Noen er spesialister i allmennmedisin og har fastlegeerfaring, noen er spesialister i samfunnsmedisin og andre har erfaring fra bedriftshelsetjeneste og arbeidsmedisin. Vi har et godt miljø, både faglig og sosialt. Vi treffes regelmessig, nå hovedsakelig nettbasert,  for å drøfte ulike trygdemedisinske problemstillinger. Noe reisevirksomhet kan påregnes når vi går over fra nettbasert til den "hybride arbeidshverdagen" .Det må påregnes at NAV-kontorene legen  blir tildelt kan bli endret ,da vi skal dekke behovet for rådgivende legetjeneste i hele region Øst-Viken. 


Arbeidsoppgaver
De rådgivende overlegene ( ROL) understøtter med sin trygdemedisinske kompetanse Arbeids- og
velferdsetatens virksomhetsstrategi.  Vi er en integrert del av NAVs virksomhet i tråd med etatens mål, satsinger og prioriteringer. ROL i NAV Øst-Viken har, som de andre tjenestene i Arbeid og helse, økt inkludering som hovedmål.

En viktig oppgave er rådgivning i enkeltsaker. Dette skjer både i form av drøfting av sak med den enkelte veileder og i saksdrøftingsteam. Andre viktige oppgaver er intern kompetanseoverføring til veiledere/saksbehandlere og å være en aktør inn mot helsevesenet. Den rådgivende legetjenesten driver informasjons- og opplæringsarbeid overfor helsevesenet.  Hensikten er å fremme forståelse for trygdemedisin og vårt felles samfunnsansvar og oppgaver. Å være pådriver for et godt samarbeid med fastlegene er høyt prioritert.
 
Kvalifikasjoner
Du må ha:
 • Utdanning som lege med gyldig norsk autorisasjon uten begrensninger
 • Fortrinnsvis relevant spesialistutdanning.  Det kan ansettes leger uten spesialistutdanning, vanligvis under forutsetning av at man er under utdanning til relevant spesialitet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, beherske godt norsk
Du bør ha:
 • Bred klinisk erfaring
 • Erfaring fra arbeidsmedisin, bedriftshelsetjeneste, rehabilitering og lignende arbeid med fokus på inkludering av mennesker i arbeid til tross for sykdom, kan tillegges vekt
 • Pedagogiske evner/ ev. erfaring
Personlige egenskaper
 • Samarbeidende
 • Engasjert
 • Pedagogisk
 • God muntlig formidlingsevne 
 • God skriftlig formidlingsevne 
Vi tilbyr
 • stilling som rådgivende overlege i kode 1250, kr 860 000 til 920 000  pr år;  avhengig av erfaring og kvalifikasjoner
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • et godt arbeidsmiljø med gode kolleger
 • interessante, utfordrende og avvekslende arbeidsoppgaver
Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Vitnemål fra utenlandske høyskoler/ universitet må være NOKUT-godkjent.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
NAV
NAV Øst-Viken
Kontaktperson
Navn: Marit Elise Valen
Tittel: koordinerende rådgivende overlege
Telefon: 951 60 698
E-post: marit.valen@nav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Dronningens gate 1
1530 MOSS
Søk på stillingen