Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling Arendal har følgende ledige stillinger som lege i spesialisering; 

2 x 100 % st vikariat med ett års varighet

Ved intern omrokkering kan annen stilling bli ledig 

For alle vikariatene gjelder mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale. 

Spesialitet: Generell kirurgi
Arbeid p.t. 12-delt turnus, med vakt bak LIS1. 

Avdelingen har seksjon for gastrokirurgi, urologi og plastikkirurgi. Som LIS 2-3 roterer du  innom alle seksjoner.
Sørlandet sykehus har avtale med OUS mtp læringsmål i utdanningsforløpet.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene inngår i vanlig rotasjonsordning mellom seksjonene ved avdelingen.
 • Operasjon
 • Poliklinikk
 • Visitt og
 • Vakt 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Norsk autorisasjon som lege
 •  Kunnskap om Dips

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Pasientorientert
 • Personlig egnethet
 • Være en god teamarbeider

Vi tilbyr

 • Aktivt og trivelig fagmiljø med tradisjon for forskning og samarbeid med andre spesialiteter
 • Utdanning innen gastrokirurgi, urologi og plastikk
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Lars Norum
Tittel: Avd.sjef
Telefon: 930 27 019 (tir-tors. , kl. 8.00-16.00)
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kir leger SSA, Sørlandet sykehus HF
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Søk på stillingen