Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune har ein fastlegeheimel utan økonomiske heftelser/listekompensasjon ledig for overdraging til ny eigar etter nærare avtale. Heimelen er tilknytt Moa Legesenter AS. Listestorleik er 1450. Dersom aktuell kandidat ønskjer det kan ein vurdere mindre listestorleik. Ein slik prosess inneber at ein utvidar frå tre til fire legars praksis. Der vil vere ein mindre kostnad knytt til andel av selskapet.

Moa Legesenter er ein veldreven og godt etablert 3 legepraksis. Rutinert og stabilt hjelpepersonell som består av helsesekretærar i 2,8 stilling. Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel. Per tid er der ikkje offentleg arbeid.

Til heimelen inngår deltaking i kommunal legevaktsordning.

Dei som ønsker eit vikariat kan verte aktuelle om ein ikkje finn aktuelle kandidatar for overtaking av heimelen. Overdraging vert avtalt med Ålesund kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
Navn: Solveig Ulstein
Tittel: Fastlege
Telefon: 402 38 534
Arbeidssted
Moa legesenter
Vestmoa 6
6018 ÅLESUND
Søk på stillingen