Kort om arbeidsgiver
85 % fast stilling ved Steinkjer sykehjem og Betania sykehjem
2. gangs utlysning

Sektor institusjon og rehabilitering, Steinkjer kommune

Steinkjer kommune har 4 kommunale sykehjem innen sektor rehabilitering og sykehjem.
Sykehjemsplassene fordeler seg på:
 • Steinkjer sykehjem 1. etg med 33 plasser, der 20 av plassene utgjør Steinkjer kommunes demensenhet
 • Steinkjer sykehjem 2.  etg med 30 plasser
 • Egge helsetun, somatisk avdeling med 20 plasser
 • Stod sykehjem med 29 plasser
 • Malm sykehjem med 30 plasser
 • Steinkjer kommune leier 16 plasser ved Betania Sparbu
Den aktuelle ledige stillingen er ved Steinkjer sykehjem og noe ved Betania sykehjem.
Kommunen er inne i en spennende organisatorisk utvikling for helsetjenestene med satsning på demensomsorg og institusjonstjenester.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Kurativ virksomhet, klinisk oppfølging og behandling av pasienter
 • Bidra til kvalitetssikring og -utvikling av tjenesten
 • Samarbeide med andre aktuelle instanser i kommunen, spesialhelsetjenesten og eksterne sektorer
 • Bidra til utvikling av tjenesten i tråd med Samhandlingsreformen
 • Samarbeide med pårørende
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon og gjennomført LIS1 
 • Relevant erfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
Vi tilbyr
 • Trivelig arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Arbeid på dagtid med 20-30 % ubunden arbeidstid
 • Lønn iht. kvalifikasjoner, erfaring og ansvar
 • Fagmiljø med sykehjemslege ved de andre seksjonene og et aktivt fagmiljø for leger i Steinkjer kommune
 • Mulighet for relevante kurs innen sykehjemsmedisin
 • Et trivelig by- og bygdemiljø å bo i med flott natur og gode fritidsmuligheter
 • Gode muligheter for legevakt, både på dagtid og kveldstid for å fylle opp resterende stilling
 • Det legges til rette for spesialisering derunder deltagelse i kurs og veiledningsgruppe 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til sektorleder Brit Eli Holan Nordal tlf 977 47 050, mailadr: brit.eli.h.nordal@steinkjer.kommune.no
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktperson
Navn: Brit Eli Holan Nordal
Tittel: Sektorleder
Telefon: 977 47 050
E-post: brit.eli.h.nordal@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
Steinkjer sykehjem og Betania sykehjem
Seilmakergata 4
7725 STEINKJER
Søk på stillingen