Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega?
I DPS Halden-Sarpsborg ønsker vi oss overleger til vårt inspirerende fagmiljø i et veldrevet DPS. Stillingene er knyttet til
Haldenpoliklinikken. Vi ønsker deg som er en
engasjert psykiater.

Vi i DPS Halden-Sarpsborg er 10 overleger og 4 LIS sammen med mange andre dyktige medarbeidere i DPS
Halden-Sarpsborg som søker nye kollegaer.
På Haldenklinikken har vi en poliklinikk, et ambulant akutteam og 3 døgnposter. I tillegg har vi en poliklinikk ved Sarpsborgklinikken.

Poliklinikken har meget godt samarbeid med de andre seksjonen i DPS og sykehuset for øvrig. I poliklinikken
er det kompetanse på ulike behandlingsformer og fagmiljø for å videreutvikle
differensierte behandlingstilbud for de forskjellige pasientgruppene. Poliklinikken har også ansvar for spesialisthelsetjenester i Halden fengsel. Vi har
felles legemøter og behandlermøter med fokus på ulike faglige temaer i DPS Halden-Sarpsborg. Det er et ønske å videreutvikle gruppetilbudet ved Haldenpoliklinikken, og i den forbindelse så ønsker vi flere medarbeidere med kompetanse innen gruppebehandling.

Her er linker til informasjon om Halden (Østfold).
Mulighetsriket
Visit Østfold
International School

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og diagnostikk av psykiske lidelser
 • Behandling av ulike psykiske lidelser
 • Gruppebehandling 
 • Individuell oppfølging av pasienter
 • Samarbeid i tverrfaglige team og samarbeid med kommunehelsetjenesten
 • Delta i inntaksmøte/vurderinger av henvisninger
 • Medikamentelle vurderinger
 • Somatiske undersøkelser og oppfølging
 • Veiledning av LIS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialisering i psykiatri kan også søke stillingene  

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Jobber teamorientert
 • Interesse for utvikling av faget i seksjonen
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et veldrevet DPS som har et meget godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Godt tverrfaglig sammensatt team
 • Faste møter med overlegene i DPS Halden-Sarpsborg
 • Muligheter for faglig oppdatering/utvikling 
 • Mulighet for å tilrettelegge for forskning
 • Fast internundervisning
 • Felles årlige fagdager for DPS
 • Velferdstilbud i Sykehuset Østfold
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Thoresen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: + 47 901 98 839
Navn: Pål Dåstøl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: + 47 482 75 263
Arbeidssted
DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Halden
Kjærlighetsstien 30
1781 Halden
Søk på stillingen