Nord-Odal kommune har ledig en fastlegehjemmel ved Nord-Odal legesenter. Stillingshjemmelen har listetak per dags dato på 1200 pasienter. Hjemmelen er for tiden ikke tilknyttet offentlig arbeid, men kan bli pålagt dette senere.
   
Nord-Odal legesenter har 5 fastleger, som er organisert i et felles legekontor, og 1 turnuslege. Legevakt er interkommunal ved Akershus Universitetssykehus, avdeling Kongsvinger ca. 4 mil i kjøreavstand fra legekontoret.  

Kommunen står ansvarlig for drift av legesenteret, mens legene jobber som selvstendig næringsdrivende, det vil si legene har en "null-avtale" med kommunen.  

Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Ved overdragelse av praksis avtales overdragelsesbetingelsene mellom overdragende og overtagende lege. Kommunen er ikke part i denne avtalen, jf. ASA 4310 punkt. 5.6.

   
Arbeidsoppgaver
Alle oppgaver tilknyttet en fastlegehjemmel.
Legene i kommunen har godt og tett samarbeid med øvrige helsetjenester i kommunen.

Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialitet i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering er en fordel
 • Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant praksis er ønskelig
 • Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt
Det må fremlegges gyldig politiattest.

Personlige egenskaper
 • Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartner
 • Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser
 • Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig
 • Evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å være resultatorientert
 • Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nord-Odal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mari Elisabeth Arntzen Toftegaard
Tittel: Enhetsleder helseavdelingen/legesenteret
Telefon: 477 80 731
E-post: postmottak@nord-odal.kommune.no
Navn: Kaja Irene Skogheim
Tittel: Etatsleder helse og omsorg
Telefon: 924 68 340
E-post: postmottak@nord-odal.kommune.no
Arbeidssted
Nord-Odal legekontor på Sand
Tiurvegen 15
2120 SAGSTUA
Søk på stillingen