Bydel Østensjø har 39 fastlegeavtaler og 2 LIS 1 fordelt på 13 legesentre. Bydelen har nå ledig hjemmel ved Dr Hovinds legekontor med oppstart 01.01.2022.

Dr. Hovinds legekontor er lokalisert i Stallerudveien 97, 0697 Oslo. Legekontoret er integrert i Bogerud legesenter gjennom faglig samarbeid, felles journalsystem, lokaler og kollegial fraværsdekning. Dr Hovinds legekontoret er veldrevet og godt organisert med 1 erfaren fastlege og stabilt personale. Bogerud legesenter har 5 fastlegehjemler og 1 LIS.
Dr Hovinds legekontor er organisert som et enkeltmannsforetak og benytter Webmed journalsystem. Nåværende listelengde er 1300.

Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.
Attester og vitnemål tas med til intervju.

Fristen er forlenget til 22.09.2021

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver 
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7,5 time/uke
 • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid
Kontaktperson:
 • Fastlege Hans Gerhard Hovind, hans.gerhard.hovind@gmail.com, tlf 48276686 
 • Fastlege Siri Schmidt, sirischmidt@gmail.com tlf 98002111
 • Bydelsoverlege Anita Jeyananthan, anita.jeyananthan@bos.oslo.kommune.no
Vår visjon: Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet!
Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov, innenfor bydelens ansvarsområder. Samskaping og innbyggerinvolvering benyttes som metoder for å tilby innbyggerne tilpassede tjenester. Les mer om bydelen her: www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelostensjo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I henhold til offentlighetsloven kan søkere føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Kontaktperson
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
E-post: anita.jeyananthan@bos.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Dr Hovinds legekontor
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO
Søk på stillingen