Kort om arbeidsgiver

Det er fra 01.10.2021 ledig 100 % vikariat i ett år for overlege/LIS i barnenevrologi ved Barne- og ungdomshabilitering (HABU). Avdelingen gir spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge i alderen 0 - 18 år med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser. Avdelingen gir polikliniske og ambulante tjenster, og har en familiesentrert tilnærming. Det er ca. 45 ansatte ved HABU, derav 6 overleger og en Lege i spesialisering. Fagstaben består ellers av psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom, logopeder, spesialpedagoger, kursmedarbeider, vernepleier, pasientkoordinator og klinisk ernæringsfysiolog. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk diagnostikk innen barnenevrologi / syndromutredning. 
 • Medisinsk oppfølging av barn og unge i HABUs målgruppe. Eksempelvis kan dette være barn med cerebral parese, muskelsykdommer, ryggmargsbrokk og andre sammensatte sykdommer i hjerne- og nervesystem.
 • Arbeidet foregår i tverrfaglige team og innebærer utstrakt samarbeid internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergentesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Personlige egenskaper

 • Kunne jobbe selvstendig og strukturert, samtidig som du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø.
 • Ha gode samarbeidsevner, være en fleksibel og omgjengelig kollega.
 • Tåle å stå i endring og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Trives i et travelt miljø og like varierte arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet.
 • HABUs verdier er "Respekt, kvalitet og trygghet - gjennom familiesentrert habilitering".
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) -bedrift.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring


Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Katja Sara Brocke Holmefjord
Tittel: Konstituert Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: (+47) 51 51 47 00
E-post: katja.sara.brocke.holmefjord@sus.no
Navn: Kari Helene Bjo Reinås
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 51 51 47 47
E-post: kari.helene.bjo.reinas@sus.no
Arbeidssted
Avdeling barne- og ungdomshabilitering, Helse Stavanger HF
Langflåtveien 5
4017 Stavanger
Søk på stillingen