Kort om arbeidsgiver
Kunne du tenke deg en jobb med mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i garnison og under feltmessige øvelse, samtidig som det tilrettelegges for gode muligheter for faglig utvikling?

Da er stillingen som avdelingslege på Kjevik noe for deg.

Arbeidsoppgaver
Avdelingslegen skal utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglementer og lede den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen, samt forestå klinisk virksomhet.

Herunder
 • medisinske vurderinger, utredninger og behandling av Forsvarets personell
 • sanitetsstøtte ved feltmessige øvelser etter behov
 • annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • forebyggende og helsefremmende virksomhet ved basen.       
Stillingsinnehaveren er medisinskfaglig rådgiver for sjef og ansatte ved avdelingen, og skal i tillegg bidra i kvalitetssikring av tjenesten ved legekontor/sykestue, samt utføre administrative oppgaver knyttet til fagområdet.

Kvalifikasjoner
Det stilles krav til følgende kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege.
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge. Vitnemål/ attester må være oversatt av statsautorisert oversetter.
 • Minimum 3 års relevant praksiserfaring som lege.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Førerkort kl B.
 • Må gjennomføre og bestå fysisk test ihht Forsvarets krav : Oversikt over fysiske krav i Forsvaret
 • Den som ansettes må ha plettfri vandel og må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.
 • Det er videre ønskelig med spesialisering og erfaring innen allmennmedisin.
I tillegg kreves det befalsutdanning eller offiserskurs for akademisk befal. Søkere som mangler dette, kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs (ca 8 uker) ved første anledning.
Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må derfor tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1: Skikket for stab/ basetjenester ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde). I tillegg vil søkere måtte gjennomføre og bestå fysisk test.

Personlige egenskaper
Personlige egenskaper vi etterser hos kandidatene ved tilsettingen er at man:
 • er pålitelig og omsorgsfull
 • kan arbeide selvstendig og strukturert
 • er fleksibel, initiativrik og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø.
 • Mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Fysisk trening i arbeidstiden.
 • Fleksibel arbeidstid. 
 • Egen bedriftshelsetjeneste. 
Tilsetting som major i 100% stilling med redusert bundet arbeidstid (18 timer pr uke).
Lønn etter Statens regulativ, ltr. 64-67, pt. kr 583.500 – 615.800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling.
Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.
Intervju må påregnes i forbindelse med tilsettingen. 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Luftforsvarets skolesenter
Kontaktpersoner
Navn: Hans Erik Munkvold Fiskvik
Tittel: Leder sanitetsseksjon
Telefon: 380 65 154 / 936 55 192
Navn: Vegard Olsen
Tittel: HR-medarbeider
Telefon: 380 65 116 / 930 57 870
Hjemmeside
Arbeidssted
Luftforsvarets skolesenter Kjevik
Kjevikveien 80
4657 KJEVIK
Søk på stillingen