Ved Sogndal Legesenter er det ledig eitt års vikariat i fastlegeheimel frå 01.11.21. Liste på inntil 800 pasientar og inntil 7,5 timar kommunale oppgåver.

Om stillinga
Legesenteret har 11 fastlegar og 1 LIS1. Me legg stor vekt på rettleiing integrert i praksis med sikte på at både kurativt arbeid og legevakt skal vere ein god plass å lære allmennmedisin og leggje grunnlaget for spesialisering.

Legesenteret er nytt og stort med mellom anna laboratorium, 2 akuttrom og 3 skadestover. Me har erfarne legesekretærar, sjukepleiarar og bioingeniørar. Kommunen eig og driv legesenteret. Legesenteret er samlokalisert med mellom anna sjukeheim med ØHD, helsestasjon, fysioterapi og psykiatriteneste.

Legevakta er for tida 15-delt og dekkar ca. 12 000 innbyggjarar, inkludert ØHD. Heimevakt med legevaktlokale ved Sogndal legesenter.

Arbeidsoppgåver:
Allmennmedisinske oppgåver som fastlege.

Kvalifikasjonar:
Norsk autorisasjon som lege.
Gjennomført turnusteneste/LIS1
Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar:
Flytande norskkunnkapar, både skriftleg og muntleg.
God evne til kommunikasjon og samhandling.
Gode samarbeidsevner.
Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert.
Høg arbeidskapasitet.

Vilkår for fastlegeavtale går fram av lover, forskrifter, sentrale og lokale avtalar.

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sogndal kommune
Kontaktperson
Navn: Jan Ove Tryti
Tittel: tenesteleiar
Telefon: jan.ove.tryti@sogndal.kommune.no
Arbeidssted
Sogndal
Skulevegen
6856 SOGNDAL
Søk på stillingen