Kort om arbeidsgiver
Det er ledig 100 % fast stilling som lege i spesialisering i psykiatri. Fastleger som trenger sykehustjeneste kan også søke.

LIS-stillingen er knyttet til DPS Halden-Sarpsborg. DPS Halden-Sarpsborg er ett av tre DPS i Sykehuset Østfold i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. DPS Halden-Sarpsborg har fem seksjoner. To psykiatriske poliklinikker, to døgnseksjoner og et Akutt ambulant team.  De to døgnseksjonene er lokalisert i Haldenklinikken sammen med Akutt ambulant team og en allmennpsykiatrisk poliklinikk. Vi har også en allmennpsykiatrisk poliklinikk lokalisert på Sarpsborgklinikken.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 


Arbeidsoppgaver
 • Mottak og oppfølging
 • Utredning og behandling av pasienter
 • Diagnostisk vurdering
 • Tverrfaglig samarbeid i team
 • Det er et bredt spekter av psykiske lidelser som behandles i DPS
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for faget psykiatri og faglig engasjement
 • Løsningsorientert
 • Fleksibilitet og interesse for tverrfaglig teamarbeid 
 • Evne til godt samarbeid i team
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Bidra positivt i miljøet, både sosialt og faglig
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Rotasjonsordning som sikrer dekning av obligatoriske læringsmål for hele spesialiteten
 • Klinisk veiledning
 • Obligatoriske kurs
 • Psykoterapiveiledning 
 • Meget godt fagmiljø Meget godt tverrfaglig arbeidsmiljø med pasientfokus
 • Inspirerende og faglig utviklende arbeidsmiljø 
 • Gode velferdsordninger i Sykehuset Østfold
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Pål Dåstøl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: + 47 482 75 263
Arbeidssted
,
1714 GRÅLUM
Søk på stillingen