Kort om arbeidsgiver

1 års vikariat som overlege i grenspesialiteten fordøyelsessykdommer (100 %) er ledig med oppstartdato 01.11.2021 eller så snart som mulig.

Medisinsk avdeling dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca. 168.000 innbyggere, og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken for 490.000 innbyggere. Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og hovedstadsområdet.

Medisinsk avdeling har alle grenspesialitetene innen indremedisin og er seksjonert med klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen den respektive grenspesialitet på hverdager.

Det er bred klinisk kompetanse i seksjonen. Seksjonen har 10 senger i sengepost, gastroenterologisk laboratorium har endoskopiutstyr for visualisering av alle segmenter i GI traktus, inkludert enteroskopi, kapselendoskopi, ERCP og EUS. Seksjonen har også områdefunksjon og utstyr til høyoppløselig manometri/pH måling.

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT, PET-CT, MR og intervensjonsradiologi i døgnvakt samt eget patologisk laboratorium. Felles intensiv tar hånd om respiratorbehandling og pasienter med behov for avansert intensivbehandling, med anestesioverlege tilstede på døgnbasis.

Arbeidsoppgaver

Avdelingen har fem overlegestillinger i fordøyelsessykdommer og to LIS2/3 under utdanning i fordøyelsessykdommer. Gastromedisinsk seksjon Drammen Sykehus deler endoskopivakt-beredskap med Bærum sykehus for Vestre Viken, og involverer for tiden 4 gastroenterologer fra hvert sykehus.

Vikariatet vil innebære mulighet for deltagelse i generell indremedisinsk bakvaktsordning. Sykehuset har, i tillegg til endoskopivakt, egen kardiologisk og nefrologisk vakt.

Kvalifikasjoner

Til vikariat i overlegestilling søker vi overlege med norsk autorisasjon og godkjent spesialitet i fordøyelsessykdommer. Stillingen innebærer mulighet for deltagelse i generell indremedisinsk vaktordning, det er derfor viktig med bred kompetanse innen generell indremedisin.

Erfaren LIS 3 med endoskopisk erfaring med koloskopi og gastroskopi kan også søke.

Personlige egenskaper

  • Vi ønsker deg som har gode samarbeidsevner, interesse innen fagområde og endoskopisk kompetanse.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt miljø både faglig og sosialt, med jevnlige interne møter inkludert undervisning. Det er god mulighet for videre faglig utvikling hos oss. Søkeren må forvente å bidra både på sengepost, medisinsk intensiv (med gastro pasienter), poliklinikk og endoskopiske prosedyrer. Det er til tider høy aktivitet, men samtidig god mulighet for å få hjelp og veiledning av kollega.

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Terje Løitegård
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 95080221
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Med leger Hjerte og Gastro DS, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen
Søk på stillingen