Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Manstad legekontor er et senter med 2 erfarne fastleger som holder til i lokaler på Manstad i Fredrikstad.
Det er ansatt 3 dyktige legesekretærer med lang erfaring. Kontorene er tilrettelagt for rullestol.
Legekontoret bruker CGM Winmed journalsystem og er integrert med Helse-Norge.
 
Om fastlegehjemmelen
Det er behov for flere fastleger i kommunen og vi søker etter en fastlege som ønsker å starte en ny hjemmel ved kontoret.
Tiltredelse etter avtale.
Listelengde settes til 800 pasienter, med mulighet for tilpasning. Deltagelse i kommunal legevakt med ca 1 vakt per måned. Det er ikke pålegg om andre allmennmedisinske oppgaver.
 
Kvalifikasjoner
  • Krav om norsk autorisasjon.
  • Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke.
  • Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
  • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
  • Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
  • Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Vi kan tilby
Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.
Kommunen tildeler tilskudd på inntil 300 000 kr pr år i inntil 5 år, etter godkjenning fra Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden. Dette innebærer kompensasjon til bl a kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.

Andre opplysninger 
Hjemmelsinnehaver inngår innkjøpskontrakt med legekontoret etter avtale.
Legekontoret organiserer all drift, deriblant leie og vedlikehold av lokaler, alt personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenester
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Kristian Jæger
Tittel: Fastlege Manstad legekontor
Telefon: 413 48 090
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Manstad Legekontor
Lervikveien 28
1626 MANSTAD
Søk på stillingen