• Listelengde: 1100
  • Journal system: System X
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Et års vikariat ved sentralt legesenter i Trondheim

Grunnet svangerskapspermisjon søkes fastlegevikar i et års tid til Sjøsiden legesenter. Her får du mulighet til å arbeide på en veldrevet liste, med hyggelige kolleger og i fine lokaler. Gode inntjeningsmuligheter og mulighet til å selv bestemme din egen timeplan. Søker kan selv velge å 4 eller 5 kurative dager per uke. Trondheim kommune tilbyr i tillegg deg som er under/starter i spesialisering i allmennmedisin å inngå ALIS avtale*. Kommunal tjenste og legevakt er ikke pålagt, men finnes store muligheter til dette hvis ønskelig.

Legesenteret ligger sentralt i Trondheim, Ila og lokalisert i helt nyrenoverte lokaler, har god økonomi og er vel utstyrt. Senteret har 6 næringsdrivende fastleger og en dyktig og stabil medarbeiderstab. Senteret bruker System X journalsystem. Du vil få nødvendig veiledning for spesialisering i allmennmedisin. Vi vektlegger faglig utvikling, kvalitetssikring og godt arbeidsmiljø.

Søker må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og personlig egnet for stillingen.

*ALIS avtale kan inngås med Trondheim kommune hvis søker er interessert i minst et års vikariat på samme legesenter. ALIS avtalen gir mulighet til god økonomisk kompensasjon ved kurs og veiledningsgruppe, samt 4 timers fordypning per uke. Maks støttebeløp per år/lege 300.000 NOK.


Arbeidsoppgaver
Fastlegeansvar for listepasientene, 4-5 kurative dager per uke. Gjensidig stedfortrederansvar med de andre legene på senteret.
Kommunale oppgaver og legevaktsarbeide er ikke inkludert i stillingen, men kan avtales med kommunen hvis ønskelig.


Kvalifikasjoner
- Autorisasjon som lege.
- Fullført LIS1- tjeneste
- Personlige egenskaper
- Gode samarbeidsevner
- Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig


Øvrigt
Oppstartsdato er delvis fleksibelt, men ikke senere enn 010322.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ulrika Christina Berglund
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 45847967
E-post: ulrika.berglund@gmail.com
Arbeidssted
Sjøsiden legesenter
Mellomila 56
7018 TRONDHEIM