«BYLEGANE», HAUGESUND SENTRUM.
 
Ledig en fastlegehjemmel med listetak på 1500 pasienter, som nå er delt og muliggjør to fastlegehjemler med lister på 750 pasienter. Hjemlene lokaliseres ved «Bylegane», i hjertet av Haugesund sentrum, i romslige lokaler med kapasitet til min. 4 leger. Innehaver av senteret er erfaren spesialist i allmennmedisin og med bl.a. avtale med UIB om praksis for medisinstudenter. Senteret benytte Infodoc journalsystem.
Hjemlene er ledige fra dags dato.
             
FLOTMYR HELSEHUS.
 
Ledig fastlegehjemmel, listetak 1300 pasienter lokalisert ved Flotmyr helsehus. Senteret drives som gruppepraksis med per seks legehjemler hvor de fem gjenværende legene alle er spesialister i allmennmedisin. Senteret drives i forholdsvis nye og funksjonelle lokaler. SystemX   benyttes som journalsystem.  Hjemmelen er ledig fra dags dato.
 
Kvalifikasjoner for hjemlene:
 • Norsk autorisasjon som lege og må ha gjennomført LIS1
 • Ønskelig med påbegynt LIS3, allmennmedisin
 • Må ha ordinært førerkort for bil
 • Må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig
 • Må være strukturert og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må forevise gyldig politiattest < 3 måneder
 
Vi tilbyr:
 • Spennende og varierte fastlegeoppgaver i en kommune med stabilt og kompetent fastlegefellesskap
 • Deltagelse i vaktordning ved interkommunal legevakt
 • Mulighet for kommunal bistilling inntil 7,5 t/uke
 • Økonomisk støtte i spesialiseringsløpet LIS3/ALIS. Haugesund kommune søker om midler fra støtteordningen «ALIS for næringsdrivende leger som skal i spesialisering», hvor dokumenterte utgifter medgått til spesialisering vil bli dekket.
 
For nærmere informasjon kontakt:
Helsesjef Tone B. Steinsvåg, tlf 91382501,  epost:  tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no,    
Kommuneoverlege Jostein Helgeland, 52744128, epost: jostein.helgeland@haugesund.kommune.no
 
Søknadsfrist 17. 09.2021.
Søknad med CV  merket Bylegane /Flotmyr Helsehus sendes postmottak@haugesund.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 913 82 501
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Navn: Jostein Helgeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 52744128
E-post: jostein.helgeland@haugesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Bylegane /Flotmyr Helsehus
Send søknad på mail
Arbeidssted
,
5528 HAUGESUND