Kort om arbeidsgiver

VI SØKER PSYKOLOG/PSYKOGSPESIALIST/LEGESPESIALIST MED DBT UTDANNING TIL FAST 100% STILLING

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 26 kommuner i Buskerud og deler av Akershus fylke. Vi har vært gjennom en omstillingsprosess og er inne i et utviklingsarbeid.

BUPA Seksjon for behandling - består av en 5 døgns enhet med 6 sengeplasser, en ambulant enhet for barn og ungdom, samt et DBT team. Behandlingsseksjonen består av ca. 40 stillinger med overlegestillinger, psykologspesialister og 3-årig helse- og sosialfaglig utdannede med videreutdanning. Seksjonen arbeider etter pakkeforløp og deltar i Læringsnettverk hvor vi arbeider etter forbedringsmetodikk i ulike forbedringsprosjekter. Pasientmålgruppen er barn og unge i aldersgruppen 6 - 18 år og deres familie som består av de fleste barne- og un gdomspsykiatriske tilstandsbilder med kompleks problematikk, høy grad av komorbiditet og lavt funksjonsnivå.

Målgruppen i DBT er ungdom med alvorlige følelsmessige reguleringsvansker og/eller emosjonelt ustabile personlighetstrekk. DBT behandlingen består av individuaterapi, og ferdighetstrening i grupper hvor foreldre deltar sammen med ungdommen.

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi har gode muligheter  for faglig og personlig utvikling. Vi søker etter en stødig og entusiastisk DBT terapeut som ønsker å jobbe med komplekse tilstandsbilder sammen med en god tverrfaglig medarbeidergruppe.

Stillingen er organisert på seksjonsnivå og vil være tilknyttet DBT teamet. 

Du vil bli godt kjent med de ulike enheter i seksjonen da du i ferier og høytider vil alternere mellom de ulike enhetene.

Arbeidsoppgaver

 •  Drive DBT behandling individuelt og i ferdighetstreningsgrupper          

Kvalifikasjoner

 • Psykolog/Psykologspesialist/Legespesialist
 • DBT utdanning   
 • For Psykolog/Psykologspesialist/Legespesialist uten DBT utdanning tilbys DBT utdanning med oppstart i januar 2022
 • Klinisk praksis/erfaring med DBT behandling 
 • Erfaring med generell behandling av psykiske lidelser med barn og unge
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Førerkort klasse B  

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt (selvstendighet, handlingsdyktighet og samarbeidsevne)      
 • God arbeidskapasitet og evne til fleksibilitet     

Vi tilbyr

 • En 100% fast stilling
 • Dyktig DBT team som er tverrfaglig sammensatt, veldrevet og erfarent team
 • Spennende og kompetent fagmiljø med fokus på pasientsikkerhet          
 • Fleksitidsordning   
 • En aktiv velferdsforening med ulike sosiale tilbud og muligheter for ferieleiligheter i inn og utland     
 • Konkurransedyktig betingelser
 • Vi holder til i rolig og naturskjønt miljø på Tanum 

 Vi behandler søknader forløpende. 

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Vigdis Aino Raad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90049427
E-post: viraad@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Seksjon for behandling, Vestre Viken
Sopelimkroken 14
1341 Slependen