Har du lyst til på bli vår nye kollega? Vi søker etter vikar som LIS i medisinsk mikrobiologi i 100 % stilling. Det er store muligheter at vikariatet blir forlenget eller går over til fast stilling. 

Avdeling for mikrobiologi er det eneste mikrobiologiske laboratoriet i Sykehuset Innlandet og vi holder til i lokaler på Lillehammer sykehus. Sykehuset ligger vakkert til med fantastiske turmuligheter både sommer og vinter, og er sentralt plassert i bykjernen med gode kollektive muligheter. Avdeling for mikrobiologi er det eneste mikrobiologiske laboratoriet mellom Oslo/Ahus og Trondheim. Vi utfører et bredt utvalg av analyser og tjenester til spesialist- og primærhelsetjenesten og vi utførte 440 000 analyser i 2020. Vi kan by på engasjerte, dyktige og inkluderende arbeidskollegaer.
1. september flyttet vi inn i nye flotte lokaler for å utvide vårt repertoar av molekylærbiologiske metoder.
Faglig kvalitet settes høyt på agendaen og sykehuset har mye å tilby den som ønsker å få til noe.
Avdelingen har et aktivt og godt arbeidsmiljø og har gode muligheter til videreutvikling innen faget og vi er godt i gang med å bygge opp forskningen som en del av vårt daglige virke.
Dette høres vel spennende ut? Kontakt oss da!

 

Arbeidsoppgaver

Du vil få veiledning og opplæring av våre gode medarbeidere i generell mikrobiologisk diagnostikk innen alle fagområder av mikrobiologien, hvilket omfatter rådgiving, svarvurdering og samarbeid med andre kliniske avdelinger.
Etter hvert forventes det at du bidrar til veiledning og undervisning både internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ferdig med LIS 1
 • Behersker skandinaviske språk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Et stort ønske om å bli spesialist i mikrobiologi
 • Stå på vilje og lyst til på utfordringer
 • Nøyaktig og faglig interessert 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode samarbeidsevner 
 • Evne til å engasjere 
 • Nysgjerrig  
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt 
 • Godt humør settes alltid pris på 

Vi tilbyr

Vil du bli spesialist i et fagfelt under utvikling som alle kliniske avdelinger er avhengig av, kan vi tilby deg følgende:

Vi er i gang med å videreutvikle molekylærbiologien ved sykehuset og har nylig flyttet inn i helt nye lokaler.
Nytt utstyr innen både infeksjonsimmunologi og molekylærbiologi er anskaffet og det er en solid stab av erfarne og engasjerte medarbeidere på alle nivåer. Spennende oppgaver venter rundt neste sving.
Avdelingen er ikke så stor, men har vokst det siste året og det gir også nye muligheter som vi må benytte på best mulig måte. Det er godt samhold og korte linjer.

Arbeidstiden er pt på dagtid, men med gode muligheter for fleksibilitet. Det er også muligheter til fordypning ved siden av rutinearbeidet og du vil bli godt ivaretatt av engasjerte veiledere. Det legges stor vekt på at studiedager og kurs blir prioritert.

Høsten 2021 startet Høgskolen i Innlandet opp med nyetablert Bioingeniørutdanning. Her vil sykehuset Innlandet ha en viktig rolle og et nært samarbeid og det gir oss også mange muligheter fremover. 

Flotte medarbeidere med stort engasjement og faglig fokus som gjør at det er lett å glede seg til å gå på jobb!  

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til Offentlighetslova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Merete Holth
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99639737
Arbeidssted
MIKROBIOLOGI, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen