Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs Hospital. Majoriteten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp via sykehusets akuttmottak, og klinikken har mer enn 7500 innleggelser per år. Klinikken har sju avdelinger: Avdeling for blodsykdommer, Avdeling for fordøyelses - og leversykdommer, Avdeling for nyresykdommer, Avdeling for endokrinologi, Avdeling for geriatri, Avdeling for hjerneslag og Avdeling for infeksjonssykdommer.

Vi har ledig vikariat LIS2/3 som tilhører avdeling for infeksjonssykdommer. Seneste oppstart 01.11.21, varighet til og med 01.05.22, med mulighet for forlengelse. Den som tilsettes kan påregne å rotere til andre indremedisinske avdelinger. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter 
 • Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid
 • Deltakelse i indremedisinsk vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus-/LIS del 1 
 • Behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Forskningskvalifikasjoner og interesse for forskning vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere 
 • Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper 
 • God arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet 
 • Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og kompetente kolleger
 • Interessant og utfordrende klinisk arbeid
 •  Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tine Rønne
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 95906320
E-post: Tine.ronne2@stolav.no
Navn: Tobias Slørdahl
Tittel: Lege
Telefon: 91145009
E-post: Tobias.slørdahl@stolav.no
Navn: Raisa Hannula
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72573082
E-post: Raisa.hannula@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim