Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs Hospital. Majoriteten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp via sykehusets akuttmottak, og klinikken har mer enn 7500 innleggelser per år. Klinikken har sju avdelinger: Avdeling for blodsykdommer, Avdeling for fordøyelses - og leversykdommer, Avdeling for nyresykdommer, Avdeling for endokrinologi, Avdeling for geriatri, Avdeling for hjerneslag og Avdeling for infeksjonssykdommer.

Vi har ledig utdanningsstilling ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer. Den som tilsettes vil få mulighet til å rotere til andre avdelinger, slik at kravene til spesialiteten gastroenterologi blir oppfylt. 

Avdelingen har en sengepost med 16 senger, et gastroenterologisk undersøkelseslaboratorium (Gastrolab) med stor endoskopisk aktivitet, en konsultasjonspoliklinikk samt en egen dagpost hvor det vesentlig utredes og behandles pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer og leversykdommer.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter
 • Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid
 • Deltakelse i indremedisinsk vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus-/LIS del 1
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • God arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet
 • Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger
 • Interessant og utfordrende klinisk arbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Gunnar Qvigstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72825157
E-post: Gunnar.qvigstad@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim