Ved Psykiatrisk senter i Mosjøen, i Døgnavdeling for voksne søker vi deg som er lege i spesialisering eller lege i påvente av turnustjeneste til 100 % fast stilling som LIS- lege med oppstart snarest.  

Mosjøen ligger i et område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter som ski, fjellturer og fiske. Mosjøen er omkranset av store naturområder der fjell og fjord ligger i umiddelbar nærhet. I tillegg er Mosjøen en kulturby, mye skjer innen musikk og sport både for barn og voksne. 

Psykiatrisk senter har følgende avdelinger: Voksenpsykiatrisk poliklinikk m/rusteam og ambulant akutteam, BUP, Døgnavdeling for voksne og for barn og ungdom, nevropsykologisk avdeling, familieavdeling og habiliteringsavdeling for barn og voksne.

Allmennpsykiatrisk døgnavdeling for voksne gir tilbud om utredning og behandling av pasienter over 18 år. Avdelingen har opptaksområde for hele Helgeland. Vår målgruppe er personer med psykiatriske lidelser som bl.a alvorlig angst, depresjoner, alvorlige kriser, traumer, tvangslidelser, personlighetsproblematikk og psykoser. Avdelingen har 14 plasser hvorav 1 er brukerstyrt seng. Behandlingen består av individualterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Døgnavdelingen er godkjent med 25 årsverk fordelt på 23 miljøterapeuter, 2 psykologspesialister, 1 psykolog,1 psykiater, 1 LIS og avdelingsleder.

Vi håper du vil bli en del av vårt gode fagmiljø!

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam.
 • Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat.
 • Journalarbeid.
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger.
 • Internundervisning av helsepersonell.
 • Studentveiledning.
 • Bistå andre avdelinger i senteret ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Du har godkjent norsk autorisasjon som lege. 
 • Du er godkjent LIS 1 eller lege som venter på turnustjeneste. 
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du er engasjert og ønsker å jobbe i team.
 • Du er faglig oppdatert og deltakende i klinikken. 

Vi tilbyr

 • Spennende faglig fellesskap med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Klinisk veiledning lokalt ved DPS-et og mulighet for psykoterapiveiledning via Nordlandssykehuset i Bodø.
 • Internundervisning, samt undervisning fra Nordlandssykehuset via digitale plattformer.
 • God tilrettelegging for spesialistforløp.
 • Lønns- og ansettelsesvilkår etter gjeldende avtaler.
 • Foretaket har avtale om IA (Inkluderende arbeidsliv).
 • God pensjonsordning i KLP.

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingebjørg Dahl Olafsen
Tittel: Konst. avd. overlege
Telefon: 95148452
E-post: ingebjorg.dahl.olafsen@helgelandssykehuset.no
Navn: Barbro F. Kvandal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41221444
E-post: baf@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Døgnavdeling for voksne Mosjøen, Helgelandssykehuset HF
Mosjøen
8657 Mosjøen
Søk på stillingen