Kort om arbeidsgiver
Ved Fokus legesenter er det en ledig fastlegehjemmel fra 1. mai 2022. Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 1000 innbyggere. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig.

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 187 fastleger i Trondheim.

Fokus legesenter er en gruppepraksis med fem avtalehjemler. De er organisert som et AS. Ny hjemmelsinnehaver må godta senterets internavtale og overta den aksjeandel som følger praksisen.

Legesenteret har nye flotte lokaler i 6.etasje, Vestre Rosten 77, 7075 Tiller. Legesenteret er godt bemannet med stabile og erfarne helsesekretærer som kjenner pasientene godt. Legesenteret beskriver at de har et godt og trivelig arbeidsmiljø. Legesenteret har ukentlige driftsmøter for legene og jevnlig personalmøter med staben. Det er også et opplegg for internundervisning.

Legesenteret bruker Pridok journalsystem. Welch Allyn leverer EKG, spirometri og 24 Timers blodtrykk som vil bli integrert med Pridok. Legesenteret bruker et kontaktløst betalingssystem fra PayEx. Videre har de Trinnvis som kvalitetssikringssystem. 

Det er ønskelig med oppstart 1. mai i 2022. Endelig dato avklares med legesenteret og Trondheim kommune.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med Roger Askim ved Fokus legesenter, mobil 974 92 118.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Arbeidssted
Vestre Rosten 77
7075 TILLER
Søk på stillingen