Kort om arbeidsgiver

Ringerike sykehus styrker det onkologiske tilbudet til våre kreftpasienter, og ser etter en dyktig og omgjengelig kollega til vår kreftenhet.

Ringerike sykehus ligger i Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt 82 000 innbyggere.  Sykehusetets indremedisinske avdeling har representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset akuttfunksjon i generell kirurgi, ortopedi og gynekologi, og fødeavdeling. Sykehuset har en moderne intensivavdeling, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Sykehuset har også en avdeling på Ål, Hallingdal sjukestugu (HSS), med poliklinisk virksomhet også innen onkologi.

Kreftenheten er administrativt under medisinsk avdeling. Den består av sengepost med ni plasser, og en veldrevet poliklinikk med engasjerte og faglig dyktige leger, sykepleiere og annet medisinsk personell, med sterk kultur for service til våre kreftpasienter. Den polikliniske virksomheten er lokalisert både på Ringerike sykehus og desentralisert på HSS. Noe poliklinisk virksomhet på HSS må påregnes. Hematologisk poliklinikk er en integrert del av virksomheten.

Avdelingen drives for tiden av to spesialister i onkologi, en LIS i onkologi, samt en hematolog . Avdelingen er også tilknyttet et palliativt team. Behandling av kreftpasienter foregår i tett samarbeide med andre sykehus innen Vestre Viken, samt OUS.

Vi søker en kollega som liker faglige utfordringer i en dynamisk og hektisk hverdag, som liker å holde seg oppdatert i hele det onkologiske fagets bredde, tar utfordringer på strak arm og er løsningsorientert.  Vi tilbyr et positivt arbeidsmiljø med fleksible og dyktige kollegaer. Stillingen er fortiden uten vaktbelastning, men dette kan være aktuell ved et senere tidspunkt, ved ytterligere stykning av avdelingen. To referansepersoner bes oppgitt.

Stillingen er ledig fra 01.11.2021.

Arbeidsoppgaver

Klinisk arbeid på poliklinikk ved Ringerike sykehus, HSS og ved sengepost
Veiledning av Lis
Delta i undervisning og faglig utvikling av avdeling mtp. fremtidig utvikling
Delta aktivt i utvikling av avdelingen

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Spesialisering i onkologi, eller snart ferdig som spesialist i onkologi
Må beherske norsk muntlig og skriftlig
Det er ønskelig med kompetanse og/eller erfaring innen palliasjon.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Skari
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 46943002
Navn: Liv Hege Aksnes
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 92012982
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 Hønefoss
Søk på stillingen