Kort om arbeidsgiver

Vi søker engasjert overlege

Asker DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner i Klinikk for psykisk helse og rus. Døgnseksjon Sikta ligger på Gullhella i Asker. Opptaksområdet er Asker kommune (inkl. tidligere Røyken og Hurum kommuner).

Døgnseksjonen Sikta er en allmenpsykiatrisk døgnseksjon, har 13 senger og tar i mot pasienter som er henvist fra Blakstad, DPS'ets poliklinikker og fastleger i Asker. Vi tar imot pasienter som både kommer for akutt / kriseinnleggelser og til behandling av mer alvorligere psykiske lidelser. Vi har et tett samarbeid med Akutt-ambulant team og det er mulighet for å følge pasienten ut fra døgnseksjonen over i et kortere poliklinisk tilbud / behandling 

Seksjonen samarbeider også tett med øvrige spesialisthelsetjenester og kommunen.  Vi har faglig sterke og engasjerte medarbeidere og legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og teamarbeid. Vi jobber med å implementere en felles faglig profil med hovedfokus på ACT og  Motiverende Intervju. 

Arbeidsoppgaver

 • Akutte vurderinger- diagnostikk, utredning og behandling
 • Utvikle og ivareta pasienttilbudet i samsvar med seksjonens målsetting
 • Kvalitetssikre pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser
 • Samarbeid internt og eksternt, med behandlere og andre instanser 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring og erfaring fra akuttpsykiatri 
 • LIS som nærmer seg ferdig spesialist kan også søke
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet
 • God arbeidskapasitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Like tidvis høyt arbeidstempo og ta raske avgjørelser 
 • Trives med å jobbe i team
 • Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Mulighet for deltagelse i vaktordning for overleger
 • Et engasjert team med godt fag - og arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte kliniske arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for fagutvikling
 • Deltagelse i seksjonens kvalitetsarbeid
 • Mulighet til å delta i utformingen av tjenestetilbudet for pasientene
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst
 • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørg Sveen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95082297
Navn: Elin Sanderud
Tittel: Overlege
Telefon: 94208433
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Asker DPS, døgnseksjon SIKTA, Vestre Viken
Røykenveien 170
1386 Asker
Søk på stillingen