Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver;
 • Undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
 • Samtaler med pasienter og pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Legemiddelgjennomgang
 • Samarbeid med sykehus og andre helseinstitusjoner
 • Internundervisning og veiledning
 
Dine kvalifikasjoner;
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Vi søker hovedsakelig etter lege, gjerne spesialist innenfor geriatri eller allmennmedisin.
 • Det vil også være aktuelt å ansette en lege som er ferdig med LIS 1 tjeneste og som ønsker å gå inn i et spesialiseringsforløp
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til helselovgivningen
 
Personlige egenskaper;
 • Vi ser etter en lege som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode relasjonelle evner 
 • Personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid i team vil bli tillagt stor vekt
 
Vi kan tilby;
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn, etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Firmahytte på Sjusjøen
   
Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. I følge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Vestby kommune
Kontaktpersoner
Navn: Aud Palm
Tittel: Resultatområdeleder
Telefon: 64 98 24 20 / 415 31 370
E-post: aud.palm@vestby.kommune.no
Navn: Bente Authen
Tittel: Fagkoordinator
Telefon: 64 98 24 20
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Sykehjemslege 100%
Arbeidssted
Vestby sykehjem
Randembakken 5
1543 VESTBY
Søk på stillingen